Energie en milieu nieuwsoverzicht

Nederland en Noordrijn-Westfalen gaan samenwerken aan duurzame mobiliteit

Een reeks van concrete ideeën voor grensoverschrijdende projecten op het gebied van duurzame brandstoffen en voertuigtechnieken. Dat was het resultaat van de conferentie Connecting Clean Mobility die op 14 en 15 november plaatsvond in Arnhem. Met ondersteuning van EnergieAgentur.NRW en SenterNovem werkt een groep partijen de ideeën momenteel uit. Voor de uitvoering zijn vele miljoenen beschikbaar.

De Twike

Een Twike is een driewielige tweezitter, aangedreven door een elektromotor. Het is een 'echte' auto in die zin dat er een normale kentekenplaat op zit, je je aan dezelfde verkeersregels moet houden als een auto en je in bezit van rijbewijs B moet zijn om er in te mogen rijden. De topsnelheid is 85km/u en afhankelijk van het aantal accupakketten en de rijstijl is de actieradius zo'n 90-130 km.
Hier volgt een verslag van mijn eigen ervaring ermee.

Bijna 15 miljoen keer Gelukkig Nieuwjaar

Oktober 1998 was de start van de vergelijkingssite Bellen.com, de eerste loot aan de stam van Bencom. Binnenkort hopen wij onze 15.000.

Hoe (on)zuinig is elektrische vloerverwarming?

Tegenwoordig wordt er veel geadverteerd met elektrische vloerverwarmingsystemen, waarbij soms door het manipuleren van getallen en tarieven wordt gesuggereerd dat dit voordeliger is dan de conventionele verwarming met behulp van een HR-ketel. In werkelijkheid zijn de kosten van warmwaterverwarming aanmerkelijk lager en is deze manier van verwarmen ook aanzienlijk milieuvriendelijker.

Windmolens, feiten en ficties

Recent werd ik door een kennis gewezen op een document van de heer Ir. J. A. Halkema met de titel "Windmolens, feiten en ficties". Ondanks dat dit verhaal al gepubliceerd is in 2002, en logischerwijs verouderde informatie bevat, wordt het nog door veel wind-energie tegenhangers gebruikt als bewijs dat wind-energie nooit kan werken. Na het doorlezen van het document viel het me op dat er tussen de vele waarheden ook (on)bewust een aantal onwaarheden zitten. Vandaar dat het me wel interessant leek om dit verhaal eens grondig te analyseren en te kijken of de bewering overeenkomen met de werkelijke getallen.

Radio interview OliNo deel 4/4

Deel 4 van het radio interview uitgezonden door Radio Horizon met de oprichters van OliNo, Jeroen van Agt en Marcel van der Steen.

Onderwerpen besproken in deel 4: Terugverdientijd van PV zonne-panelen en over de mogelijkheden van energie besparing.

Financiële tegemoetkoming voor asbestslachtoffers

Slachtoffers van mesothelioom (longvlies of borstvlieskanker) kunnen sinds 1 december 2007 aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming, wanneer ze de ziekte niet via werk in loondienst hebben opgelopen. Op 1 december trad de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom in werking. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 29 november 2007.

Handleiding PGS15 gereed

De Handleiding PGS 15 is nu te downloaden. De handleiding is opgesteld in opdracht van het het ministerie van VROM en geeft gebruikers van PGS 15 uitleg en hulpmiddelen voor de interpretatie en toepassing van de richtlijn. De handleiding heeft dezelfde hoofdstukindeling als de PGS 15. In de bijlagen zijn onder andere een stappenplan voor vergunningverlening en een overzicht van de verschillen met de CPR 15 reeks opgenomen.

Inhoud syndiceren