Onderhoud (maintanance) nieuwsoverzicht

Werken met gevaarlijke stoffen

Schade berokkend door gevaarlijke stoffen kan het gevolg zijn van een kortstondige blootstelling, maar even goed van een opeenstapeling van stoffen in het lichaam.

Eenvoud voorwaarde voor betrouwbaarheid

De Thorngate hypothese stelt dat het onmogelijk is een theorie te ontwikkelen die zowel algemeen geldig is, als accuraat én eenvoudig.

Georges Madessis: 'Onze onderhoudsafdeling is géén kostenpost. Integendeel!'

Ineos is een Brits scheikundig bedrijf en is wereldwijd uitgegroeid tot de 3de grootste producent van allerhande chemicaliën. In België beschikt de organisatie over 5 productiesites en 1 onderzoekscentrum.

3D-printers: ook iets voor onderhoud?

De technologie van 3D-printing belooft groei, maar biedt additieve fabricage op termijn ook perspectieven voor de industrie, en meer bepaald voor onderhoud?

Kies voor halogeenvrije kabels voor maximale brandveiligheid

Bij nieuwbouw of renovatie van gebouwen wordt steeds meer halogeenvrije kabels toegepast.

Duitse fraude brengt VCA-certificering in gevaar

Vorig jaar werden 1.500 Duitse VCA/SCC-certificaten ontdekt die vervalst dan wel valselijk waren opgemaakt.

Interview met Christa Sedlatschek, EU-OSHA

"Het grote aantal ziektes en gezondheidsproblemen op het werk hebben rechtstreekse gevolgen voor de economische groei en tewerkstelling in Europa"

Maintenance dashboards: kennis en relevante deskundigheid vereist

De laatste tijd valt een zekere belangstelling te constateren voor zogenaamde maintenance dashboards.

Zuinig omgaan met energie en perslucht

Sinds de compressor, eind jaren ’80, elektronisch wordt geregeld, behoort persluchtoptimalisatie tot de mogelijkheden.

MIG/TIG-lassen van aluminium: voorkomen van porositeit en zwarte aanslag

Bij het MIG- en TIG-lassen worden het smeltbad en zijn directe omgeving door de toevoeging van een beschermgas beschermd tegen de nadelige invloeden van de omringende lucht.

Inhoud syndiceren