Onderhoud (maintanance) nieuwsoverzicht

Interview met Christa Sedlatschek, EU-OSHA

"Het grote aantal ziektes en gezondheidsproblemen op het werk hebben rechtstreekse gevolgen voor de economische groei en tewerkstelling in Europa"

Maintenance dashboards: kennis en relevante deskundigheid vereist

De laatste tijd valt een zekere belangstelling te constateren voor zogenaamde maintenance dashboards.

Zuinig omgaan met energie en perslucht

Sinds de compressor, eind jaren ’80, elektronisch wordt geregeld, behoort persluchtoptimalisatie tot de mogelijkheden.

MIG/TIG-lassen van aluminium: voorkomen van porositeit en zwarte aanslag

Bij het MIG- en TIG-lassen worden het smeltbad en zijn directe omgeving door de toevoeging van een beschermgas beschermd tegen de nadelige invloeden van de omringende lucht.

De knepen van het vak (4): Inspecteren van warmtewisselaars & stoomturbines

We zijn aan het sluitstuk toe van deze artikelenreeks over het onderhoud van aandrijfsystemen: het ‘look & feel’-inspecteren van warmtewisselaars en stoomturbines.

Lawaai op het werk: wie niet horen wil, moet …

Elke dag worden in Europa miljoenen werknemers blootgesteld aan lawaai, met alle risico’s die daaruit voort kunnen vloeien.

Way of Working: realiseer optimale performantie

Performantie, de mate waarin gestelde doelstellingen efficiënt, effectief en succesvol uitgevoerd worden. Het is de Way of Working (WoW) van de organisatie.

Vanuit onderhoudsoogpunt: kerncentrales langer openhouden?

Vorige maand had de achtste editie plaats van het event ‘Trends in Maintenance’ van Stork Technical Services, met dit jaar als centrale thema 'Ageing Assets and People'.

Hoe veilig is uw machine tijdens het onderhoud?

Enige tijd geleden werd de onderhoudswereld weer opgeschrikt door een dodelijk ongeval in een van onze buurlanden. Tijdens herstelwerkzaamheden aan een machine, maakte een machineonderdeel nog één beweging ter hoogte van het hoofd van een onderhoudstechnieker, die daardoor zijn nek brak en overleed.

Energie-efficiëntie: hoe gaan wij er mee om?

Energie efficiency en maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen we niet meer weg denken uit de wereld van onderhoud. De vraag naar duurzaam beheer en onderhoud van installaties en gebouwen is actueel.

Inhoud syndiceren