Tuinbouwtechniek nieuwsoverzicht

"Door goed luisteren naar de plant kan het energiegebruik omlaag"

Energiezuinig telen en tegelijk een optimale productie halen; dat is Het Nieuwe Telen (HNT). Rick Griffioen, teeltmanager bij Griffioen Plants BV in Kudelstaart - met maar liefst 33 hectare kamer- en perkplanten - volgde de cursus HNT en vertelt wat hij daaraan gehad heeft.

Een kalanchoë werkt zo

Eind 2017 is het onderzoek ‘Hoe werkt een Kalanchoë’ van start gegaan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Plant Lighting. Doel van dit onderzoek is meer inzicht verkrijgen in de werking van het CAM mechanisme bij Kalanchoë blossfeldiana. Het is bekend dat een Kalanchoë kan switchen tussen CAM en C3, maar wanneer dat gebeurt en onder welke omstandigheden is niet bekend.

Zoektocht naar goede sensor voor meten gewasfotosynthese

Om na te gaan of energie voor belichting, verwarming of CO2 effectief ingezet wordt, zou de momentane fotosynthesesnelheid van het gewas gemeten moeten worden. Echter, tot nu toe ontbreekt nog een goed instrument om de gewasfotosynthese snel en nauwkeurig te monitoren.

Gebruik warmtebeeldcamera in gerberateelt

Gerberatelers zijn vanaf het begin dat Het Nieuwe Telen (HNT) werd geïntroduceerd actief betrokken bij het onderzoek en de toepassing in de praktijk. Als een van de weinige telersgroepen doen zij dit collectief, ondersteund door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Tuinders delen ervaringen met HNT in de praktijk tijdens studiedag

365 dagen schermen per jaar, waarom vraag je je af. Bij alstroemeriakwekerij Together2Grow is dit tegenwoordig de normaalste zaak. “Voorheen stuurden wij het scherm aan op temperatuur en was het gebruik gericht op energie besparen. Nu schermen we tegen uitstraling en gebruiken we het jaarrond, ook in de zomer”, vertelt Ton de Geus, teeltmanager bij Together2Grow tijdens de studiedag Het Nieuwe Telen (HNT) op donderdag 11 januari. De Geus gaf oud-deelnemers aan de cursus HNT inzicht in zijn klimaatgegevens.

Hybride belichting Alstroemeria: extra licht wordt omgezet in meer productie

In de alstroemeriateelt wordt op verschillende praktijkbedrijven ervaring opgedaan met LED-belichting als aanvulling op de bestaande SON-T installaties. Sinds januari 2017 wordt de eerste praktijktoepassing in een hybride belichtingssysteem op een redelijk groot oppervlak door Wageningen UR Glastuinbouw gevolgd en vergeleken met de standaard installatie van de teler (SON-T) en met een klein proefvak met alleen LED. Het praktijkbedrijf investeerde in het belichtingssysteem en houdt de productie, kwaliteit en klimaat nauwkeurig bij.

Eindrapport onderzoek ‘Minder belichten Phalaenopsis zonder productieverlies’ beschikbaar

In eerdere onderzoeken van Plant Lighting is aangetoond dat een zeer forse besparing op elektraverbruik bij Phalaenopsis mogelijk is. Dit door de belichting te dimmen op de uren waarop het licht niet of nauwelijks voor de fotosynthese wordt benut. Deze strategie is in het seizoen 2016/2017 opgeschaald naar proefkassen bij Ter Laak Orchids, waar bij vier rassen de dimstrategie tijdens de opkweek en koeling vergeleken is met een controlebehandeling. De afkweek was voor alle planten gelijk in de productiekas.

SDE+ regeling verbeterd voor grote houtketels in 2018

De nieuwe SDE+ regeling is bekend gemaakt. Hierin staan een aantal belangrijke wijzigingen. Voor houtketels groter dan 5 MW pakken de veranderingen gunstig uit. Dit komt door de invoering van een warmtestaffel. Helaas geldt de warmtestaffel niet voor kleine ketels en gaan bijna alle overige categorieën erop achteruit. Ondernemers die een ketel groter dan 5 MW willen plaatsen, kunnen het best direct aan de slag zolang de regeling gunstig is.

Fiscaal voordeel energie-investeringen

Ook in 2018 is het weer mogelijk om een fiscaal voordeel te krijgen voor diverse investeringen op energiegebied. Eind december zijn de investeringslijsten van de Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu Investeringsaftrek-Vervroegde afschrijving (MIA\Vamil) gepubliceerd.

Middag Tuinen Paprika

Op woensdagmiddag 24 januari 2018 organiseert Delphy een ‘Middag Tuinen’ voor telers, toeleveranciers, adviseurs, consultants en onderzoekers. De middag staat in het teken van paprika waarin de resultaten van de afgeronde proef Het Nieuwe Telen Paprika 2.0 en de praktijkvergelijking met Quality Peppers aan bod komen.

Inhoud syndiceren