Tuinbouwtechniek nieuwsoverzicht

Studiegroep bio-energie: biomassa blijft groeiende markt

Biomassa blijft een groeiende markt dankzij de voortzetting van de SDE+, die in 2018 voor grote ketels erg voordelig blijft. Die toename zal voor schaarste zorgen op de houtsnippermarkt, al zijn er veelbelovende initiatieven om laagwaardige biomassa in te gaan zetten. Dat bleek tijdens de bijeenkomst van de studiegroep bio-energie op 19 december bij de Wagro in Waddinxveen.

Haalbaarheidsstudie aardwarmtesystemen met één boorgat afgerond

In opdracht van de Kennisagenda Aardwarmte heeft IF Technology een kennisdocument geschreven over de mogelijkheden van one hole geothermische systemen. Het onderzoek gaat in op de techni-sche en financiële haalbaarheid van single-hole geothermiesystemen. Deze eerste screening van one hole systemen laat zien dat in bepaalde gevallen (woningbouw, kleinschalig glastuinbouw) een mo-nobron concept interessant kan zijn.

Nieuwe onderdelen tijdens studiedag HNT op 11 januari

Speciaal voor oud-cursusdeelnemers van HNT organiseert LTO Glaskracht Nederland vanuit het programma Kas als Energiebron, op donderdag 11 januari een studiedag Het Nieuwe Telen. Het programma bestaat o.a. uit workshops en een techniekplein. Daarnaast is ruimte om onderling de ervaringen bij het toepassen van HNT uit te wisselen in de wandelgangen.

Rapport ‘Aardwarmte Contract Management’ taaie kost, maar belangrijk

Wie mag en wie móet wat doen bij de uitvoering van een aardwarmteproject? Wat is de rol van de vergunninghouder, de vergunningsuitvoerder en de betreffende aandeelhoudershouders? In hoeverre mogen werkzaamheden onder een aardwarmtevergunning worden uitbesteed aan contractors en wat zijn de mogelijke gevolgen als deze contractors op hun beurt de werkzaamheden uitbesteden? Wie is waarvoor verantwoordelijk en wie aansprakelijk, volgens de wet en volgens de overeenkomst?

4 aardwarmteprojecten toegelicht tijdens kennisbijeenkomst Aardwarmte op 8 december

Vrijdagmiddag 8 december vond een bijeenkomst plaats van de Kennisagenda Aardwarmte. Vier projecten werden toegelicht:

Zevende openstelling Garantieregeling aardwarmte op 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 wordt de garantieregeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) opnieuw opengesteld. De regeling dekt voor een deel de geologische risico’s af van misboring bij een aardwarmteproject.

Nieuwe reeks projecten Kas als Energiebron

Voor het programma Kas als Energiebron zijn recent 13 projectvoorstellen goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland, en TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Dit op advies van de Ondernemersgroep Kas als Energiebron. Het is weer een brede mix van projecten op teeltgebied, techniek, praktijktoepassing en langere termijn.

Gerberaproef: plukken van blad leidt tot lagere productie

Doel van de gerberaproef, die in 2016/2017 bij Wageningen University & Research Glastuinbouw heeft gelopen, was het beter isoleren van de kas met een spouwscherm, de bestaande lichtinstallatie beter benutten in de winter en de lichtonderschepping van het gewas te verbeteren. Het onderzoek is inmiddels afgerond.

Vierde teelt ‘De Perfecte Chrysant’: opvallend generatief

Na een moeizame derde teelt van de proef 'De Perfecte Chrysant' is bij de volgende teelt extra aandacht gegeven aan de start. De grond werd droger gehouden, zodat na grondbewerking een fijnere gelijkmatige structuur werd verkregen. Ook is niet al het drainwater direct hergebruikt om de nutriëntensamenstelling van de grond te herstellen.

Flinke energiebesparing met dimbare belichting op gelijkspanning

Bij anthurium kan de besparing op elektriciteit oplopen tot 25% met dimbare belichting op gelijkspanning. Dat blijkt uit de theoretische onderbouwing bij het project ‘Teeltstrategieën met regelbare belichting’, waarbij meer daglicht wordt toegelaten in combinatie met dimmen.

Inhoud syndiceren