Natuur nieuws

Blauwtje in je tuin? Boomblauwtje!

Het vlindervoorjaar is begonnen en de popoverwinteraars komen massaal tevoorschijn. Er komen bij De Vlinderstichting veel meldingen binnen van vliegende blauwtjes in de tuin die men niet op naam kan brengen. Dat is nu echter geen probleem, want het boomblauwtje is het enige blauwtje dat nu actief is.

Boommarter in het Kempen~Broek

Afgelopen maand is door ARK Natuurontwikkeling een boommarter vastgesteld in GrensPark Kempen~Broek. Met een cameraval werd het dier vastgelegd in een gebied van Natuurmonumenten. Het is de eerste zekere waarneming van een boommarter sinds lange tijd in het Kempen~Broek.

Aantal mensen met Lyme ruim verviervoudigd

In 2017 kregen 27.000 mensen de ziekte van Lyme, zo blijkt uit een peiling van het RIVM. Bij de vorige peiling in 2014 waren dit er nog 25.000. Met deze toename is het aantal patiënten dat jaarlijks de ziekte oploopt in de afgelopen twintig jaar ruim verviervoudigd.

Bijen in Wilnis en Woerden gemiddeld een week later met wilgenstuifmeel

Bijen in Wilnis kwamen dit jaar op 5 maart voor het eerst terug met het karakteristieke heldergele wilgenstuifmeel. Precies op het gemiddelde van de afgelopen 32 jaar. Bijen in Woerden werden pas op 3 april met wilgenstuifmeel gezien. Alleen in het late 2013 was het verschil tussen de twee locaties groter dan dit jaar.

Koeienvlaaisafari

Wie de tijd neemt om in een natuurgebied een koeienvlaai of paardenhoop te bekijken, zal versteld staan van de rijkdom aan leven die erop te vinden is.

Robuust natuurgebied Empese en Tondense heide binnen bereik

Sinds eind jaren negentig zetten Natuurmonumenten en de provincie Gelderland alles op alles om het Natura 2000-gebied Empese en Tondense heide bij Brummen te vergroten en te herstellen, zodat de bijzondere flora en fauna kunnen opbloeien. Onlangs werd een mijlpaal bereikt: de laatste grondtransactie die nodig is voor het herstel, werd afgerond. Het totale natuurgebied wordt 260 hectare groot.

Nieuwe plantensoort met venijnige stekels in gras van campings

Soliva sessilis, een nieuwkomer in de Nederlandse flora, is recent op verschillende campings langs de kust aangetroffen. Deze kleine, groene plant is mogelijk invasief en de zaden kunnen leiden tot huidirritatie onder blote voeten. De soort heeft nu nog een relatief bescheiden verspreiding in Nederland, maar er is een kans dat ze ook naar gazons en sportvelden uitbreidt. Hoe gaan we hiermee om?

Zaterdag start ‘Van kroeg tot kraamkamer’

In onze tuin en zelfs op een balkon kunnen heel wat dieren leven. In een gevarieerde tuin vinden vlinders, amfibieën, zoogdieren en vogels bijvoorbeeld prima leefgebied. Om mensen hier meer bewust van te maken, en ze te stimuleren om de dieren een handje te helpen, organiseert de Dierenbescherming in samenwerking met Jaarrond Tuintelling dit jaar voor de tweede keer ‘Van kroeg tot kraamkamer’.

Konijnenstand opnieuw in een dip

Sinds 2015 is het aantal konijnen in de duinen fors afgenomen. In de periode 2006 tot 2015 was een deel van de konijnenpopulatie redelijk hersteld na de decimering door ziekten als myxomatose en Rabbit Hemorrhagic Disease Virus type 1 (RHDV-1). Na 2015 heeft in veel gebieden waarschijnlijk het nieuwe virus RHDV-2 toegeslagen. De afname in konijnenstand is het grootst in de vastelandsduinen.

Bont zandoogje: van bosvlinder naar tuinvlinder

De komende weken gaat het bont zandoogje volop vliegen. Moest je vroeger voor deze vlinder het bos in, tegenwoordig kun je in je tuin zitten en hem toch mooi te zien krijgen. Het bont zandoogje is sterk toegenomen: hij komt nu in het hele land en ook in tuinen veel voor.

Inhoud syndiceren