Natuur nieuws

Lichtpuntje voor teruggekeerde grote karekiet

Dat het met de grote karekiet snel bergafwaarts gaat in Nederland is helaas geen nieuws. Daarom is Vogelbescherming Nederland gestart met een actieplan om deze ‘bard van het riet’ te redden. Dit jaar was er een eerste kleine succesje. Na jaren afwezigheid keerde er een grote karekiet terug in De Vier Elementen, een watersporteiland in de Loosdrechtse Plassen waar het riet vorig jaar is hersteld.

Hoe vogels in zwermen vliegen

Veel vissen zwemmen in scholen en veel vogels vliegen in zwermen. Zulk collectief gedrag moet voortkomen uit de interactie tussen de dieren. Maar hoe dat werkt was onduidelijk. Wageningse onderzoekers komen met een belangrijk inzicht in het mechanisme hierachter. Marcel Workamp en collega’s ontwikkelden een modelsysteem waarmee zij aantonen dat zwermgedrag wordt gestuurd door wrijving.

Kleine ijsvogelvlinder profiteert van goed beheer en warme meimaanden

Er worden veel kleine ijsvogelvlinders gemeld. Het warme weer in mei 2017 en ook dit voorjaar werkt positief voor deze zeldzame vlinder. De aantallen op de bekende vliegplaatsen zijn duidelijk groter dan normaal en de vlinder kan mogelijk ook uitbreiden naar, door goed natuurbeheer ontstane, nieuwe leefgebieden.

Met gratis zoekkaarten de natuur in

Het beste uit een bezoek aan het natuurgebied om de hoek halen, eindelijk eens ontdekken welke diersporen je bent tegengekomen, of misschien wel gewoon zien wat je eigen achtertuin allemaal te bieden heeft? Handige hulpmiddelen daarvoor zijn de zoekkaarten van ARK Natuurontwikkeling.

Overlast eikenprocessierups sterk toegenomen en leidt tot problemen

Op veel plaatsen worden zeer grote aantallen eikenprocessierupsen aangetroffen en ontstaat er overlast. Door het aanhoudende zeer warme weer en de snelle ontwikkeling van de eikenprocessierupsen lijkt de preventieve bespuiting minder effectief geweest. In dit bericht een overzicht van de situaties waar als eerste bestreden dient te worden volgens de leidraad eikenprocessierups.

Wat boeren beweegt in relatie tot natuurinclusieve landbouw

Om boeren te kunnen helpen natuurinclusiever te gaan boeren, is het nodig om te begrijpen wat een rol speelt bij hun keuzes. Het boerenbedrijf is immers complex, en geen boer is hetzelfde. Bovendien heeft de omgeving invloed. Voor een transitie richting natuurinclusieve landbouw is het daarom niet alleen nodig dat boeren gaan bewegen, maar ook hun omgeving. Een nieuwe brochure geeft tips.

Vier 30 jaar FLORON mee met Midzomerplantenjacht

FLORON bestaat in 2018 dertig jaar. Om dat te vieren organiseert de stichting meer dan twintig Midzomerplantenjachten verspreid over het hele land. Iedere plantenliefhebber is bij deze excursies welkom, ongeacht zijn of haar kennisniveau. In dit bericht belichten wij in welke traditie de jubilerende soortenbeschermingsorganisatie staat. Vier jij 30 jaar FLORON met ons mee?

Vier Tiny Forests in jouw gemeente?

Een Tiny Forest is een minibos ongeveer ter grootte van een tennisveld. IVN ontving 1,85 miljoen euro van de Postcodeloterij om honderd Tiny Forests te realiseren. Om dit doel te bereiken zoekt IVN 24 partnerships met gemeenten. Gemeenten kunnen zich tot 17 juli aanmelden om samen met hun inwoners vier Tiny Forests aan te planten.

Nationaal slootjesonderzoek van 8 tot 10 juni: op missie langs de waterkant

Tijdens de IVN Slootjesdagen 2018 dit weekend wordt voor het eerst een landelijk 'citizen science' slootjesonderzoek uitgevoerd. Wetenschappers van het NIOO willen zo antwoord krijgen op de vraag: hoe gezond zijn onze Nederlandse sloten? Kleine en grote burgerwetenschappers spelen daarbij een sleutelrol.

Ecologisch onderzoek beschermde #flora en #fauna van het #Binnenhof

Vanaf medio 2020 wordt het Binnenhof gerenoveerd. Voor de renovatie van start kan gaan, moeten veel zaken onderzocht worden. Zo ook de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft De Zoogdiervereniging de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de beschermde flora en fauna van het Binnenhof. Bijvoorbeeld vleermuizen maken dankbaar gebruik van historische gebouwen.

Inhoud syndiceren