Natuur nieuws

Meer dan 1,2 miljoen amfibieën overgezet

In heel Nederland worden in het voorjaar tijdens de amfibieëntrek door honderden vrijwilligers amfibieën de straat overgezet. Hierdoor wordt voorkomen dat ze worden doodgereden. Uit gegevens van Padden.nu blijkt dat in de afgelopen tien jaar meer dan 1,2 miljoen dieren veilig naar de overkant zijn geholpen. De overzetresultaten laten wel zien dat het aantal gewone padden in Nederland afneemt.

Nieuw lesmateriaal over invasieve exoten

Leerlingen in het mbo-groen onderwijs kunnen nu op een innovatieve manier kennismaken met invasieve exoten. De NVWA heeft lesmateriaal laten maken omdat bleek dat er in het mbo-groen onderwijs nauwelijks leermiddelen over invasieve exoten waren.

'Enorm' mandaat voor wereldwijde analyse bodembiodiversiteit

De biodiversiteit staat overal onder druk, maar hoeveel weten we eigenlijk over de wereldwijde stand van zaken in de voor ons zo belangrijke bodem? Te weinig, concludeerden afgevaardigden van 190 landen op de VN biodiversiteitstop in Egypte. Bodemecologen Wim van der Putten en Kelly Ramirez (NIOO-KNAW) zijn blij met het mandaat vanuit de top om eindelijk iets aan dat gebrek aan kennis te doen.

Jeroen Stoutjesdijk natuurbeheerder van het jaar

Jeroen Stoutjesdijk, voormalig ecoloog bij de gemeenten Breda en Nieuw Ginneken, is 16 november uitgeroepen tot Brabants natuurbeheerder van het jaar. Dat gebeurde tijdens het drukbezochte symposium Biodiversiteit en Leefgebieden in het provinciehuis.

EU Waterwet moet juist béter, niet zwakker

Er zijn Europese landen en bedrijven die actief proberen de Europese 'waterwet' te ondermijnen. Terwijl schoon water juist fundamenteel is voor ons allemaal - mensen én natuur.
Samen moeten we ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. Laat uw stem horen voor gezond en natuurrijk water. De 'Kaderrichtlijn Water' moet juist béter, niet zwakker!

(Voor)lente aan begin van meteorologische winter

Weer is het extreem warm. Hoe gaat de natuur dit keer reageren? De eerste voorlenteverschijnselen kunnen elk moment zichtbaar worden zoals de eerste bloeiende hazelaars. Ondertussen wil een witte paardenkastanje die nog in lentestand staat maar geen herfstkleuren krijgen. Ook bij berken zien we dat in de herfst nieuw gevormde bladeren extra lang blijven hangen.

Eerste klimaatkaart Nederlandse flora: warmteminnende planten langs rivieren en in steden

Door 35 miljoen plantenwaarnemingen in Nederland te combineren met informatie over de gemiddelde temperatuur waar elke plantensoort op de wereld voorkomt is een bijzondere klimaatkaart voor Nederland gemaakt. Voor het eerst wordt duidelijk waar in Nederland de meeste warmteminnende planten voorkomen: rivieren en steden springen er overduidelijk uit.

Meer dagvlinders op de Assendelverzeedijk door sinusbeheer

Afgelopen zomer startte Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met sinusbeheer op de Assendelverzeedijk. Sinusbeheer is een manier van maaien die kan bijdragen aan de biodiversiteit. Uit monitoring van De Vlinderstichting blijkt dat er inderdaad meer dagvlinders te zien waren op de proefvakken waar sinusbeheer is toegepast.

Afname Gewone slibanemoon langs de Noordzeekust

Een deel van onze zoute wateren valt in de categorie 'beschermde Europese Habitattypen'. De kwaliteit daarvan wordt onder meer bepaald met behulp van als indicator fungerende 'Typische soorten'. De Gewone slibanemoon is zo’n Typische soort. Deze fraaie zeeanemoon vertoont een duidelijke afname in de Noordzeekustzone.

Boeren kunnen in zelforganisatie prima natuur beheren

Boeren kunnen deskundige natuurbeheerders zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (WENR) in de Krimpenerwaard. De Natuurcoöperatie Krimpenerwaard heeft hier zowel van de overheid als van het Zuid-Hollands Landschap het vertrouwen gekregen.

Inhoud syndiceren