Natuur nieuws

Vogels aan de vetbol, nu ook in juli

Bij de natuurkalender kwam recent een volgend bericht binnen: ' Zolang ik vogels voer (zo'n 30 jaar) is het niet voorgekomen dat vogels in de maand juli in grote getale (spechten, boomklevers en mezen) behoefte hebben aan vet. Wij wonen in een bosrijk gebied met veel tuinen, maar dagelijks hang ik vier (soms meer) zomervetbollen op. In een mum van tijd zijn ze op. De ouderparen nemen hun jongen mee. In andere jaren waren ouders en jongen rond deze tijd al in het bos verdwenen'.

Zeldzame plant ontdekt in De Wieden

Vrijwillige onderzoekers van Natuurmonumenten hebben in het Overijsselse natuurgebied De Wieden de dennenwolfsklauw ontdekt, een uiterst zeldzame plant.

Recordjaar voor grauwe klauwieren

Met sommige soorten gaat het eigenlijk al een aantal jaar niet zo heel goed in ons land en zo'n soort belandt dan op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten, zo ook de grauwe klauwier.

In actie voor de ingekorven vleermuis

Voor de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg heeft de Zoogdiervereniging VZZ een actieplan voor deze kwetsbare vleermuis gemaakt.

Eindelijk weer witjes!

Het is lang erg rustig geweest met vlinders, maar na de lange juni-dip komen nu de witjes weer volop los. De meest talrijke is het klein koolwitje, maar ook het klein geaderd witje is op veel plaatsen aan te treffen.

Witte rozen onderwater in de Zeeuwse Delta

In de zomer van 1999 werd op de Noordelijke pijler van de Zeelandbrug, bij Zierikzee, op circa 7 meter diepte een grote bruine zeenaaktslak gevonden. Het bleek een soort te zijn die toen nog niet eerder op de Nederlandse kust was waargenomen. Dat jaar werden al meerdere exemplaren in de Oosterschelde aangetroffen en in de jaren rond de millennium wisseling explodeerde het aantal van deze soort in de Oosterschelde op dramatische wijze. In 2001 en 2002 was het geen uitzondering dat sportduikers er honderden tijdens één duik hebben gezien.

Wegvangen muurhagedissen Maastricht geslaagd!

De afgelopen maanden zijn medewerkers van stichting RAVON druk bezig geweest met het wegvangen van muurhagedissen van het spoor in Maastricht. De verbouwing en het opnieuw in gebruik nemen van de spoorlijn tussen Maasticht en Lanaken zouden de uiterst zeldzame hagedissen namelijk niet overleefd hebben. In opdracht van ProRail zijn de dieren gevangen en verplaatst naar een veilig nieuw leefgebied, zo´n 1500 meter verderop. In totaal zijn er nu meer dan honderd muurhagedissen overgezet.

Be aware of the buizerd!

Er gaat geen week voorbij of er is wel een buizerd in het nieuws. Agressieve buizerds vallen mensen aan! Kinderen beschermd tegen broedende buizerd. Buizerds teisteren hardloopgebied! Maar het is onzin om je onveilig te voelen door dit soort berichten.

Gezenderde kolganzen bereiken hun broedgebied

De gezenderde kolganzen Cas, Eric, Kees, Kramer, Marco en Melis kwamen tussen 28 mei en 22 juni in de Toendra van Noord-Siberië aan om te broeden. Kramer bevindt zich het verste weg van ons land: vanaf 22 juni bivakkeert hij op het Yamal schiereiland ten zuid-oosten van Nova Zembla.

Jonge bevertjes waargenomen (ZoogdierTV)

Onderzoekers van de Zoogdiervereniging hebben de eerste jonge bevers gehoord in een burcht in de Ooijpolder bij Nijmegen. Met beelden van ZoogdierTV. Kom kijken.

Inhoud syndiceren