Natuur nieuws

Ruwe berk: 50% in herfsttooi

Met de invallende herfst is ook de bladverkleuring begonnen. De berk is altijd één van de eerste bomen die geel kleurt. Dit jaar werd de eerste waarneming op 22 september bij de natuurkalender gemeld. Dit is vrijwel gelijk met vorig jaar en ruim 2.5 week eerder dan in 2006.

't Is een vreemdeling zeker?

Vogelaars houden van vogels kijken, maar vooral van lijstjes. Biijvoorbeeld een Nederlandse lijst waarop alle vogelsoorten staan die ze in Nederland gezien of gehoord hebben. Zo ook een wereldlijst, een tuinlijst, een daglijst, een maandlijst en een jaarlijst. Er gaan zelfs geruchten dat er vogelaars zijn die een schijtlijst (excuse me!) bijhouden. Dus op die lijst staan soorten die ze waargenomen hebben toen ze een grote boodschap moesten... Tja, het is een vreemdeling zeker?

Bomen in de beek

Sinds jaar en dag worden bomen en bladafval direct verwijderd uit de Nederlandse beken. Goede waterafvoer is daarbij het argument. Nu is het weer tijd voor bomen in de beek!

Via de berm naar Afrika

De distelvlinders maken zich op voor hun lange en gevaarlijke tocht naar het Zuiden. In de bermen die een paar week geleden gemaaid zijn staat nu volop rode klaver te bloeien en daar maken ze dankbaar gebruik van.

Blako-tijd

De blaadjes vallen van de bomen en dat stemt bij menigeen tot treurnis. De herfst is ingetreden en niet iedereen kan daar goed mee overweg. Hoe anders verwelkomen vogelaars de herfst. Immers, de komende weken, weer of geen weer, gaat eenieder op zoek naar leuke en bijzondere najaarssoorten zoals de bladkoning.

Herfst: paddenstoelentijd?

Nu de herfst langzaam zijn intrede doet, begint de natuur zichtbaar te veranderen. De bladeren aan de bomen verkleuren, de eerste eikels en kastanjes liggen op de grond en er zijn weer paddenstoelen. Want die zijn onlosmakelijk verbonden met de herfst. Of toch niet?

Bijzondere plant in Voornes Duin

In het Zuid-Hollandse Voornes Duin, een natuurgebied van Natuurmonumenten, is onlangs kaal stofzaad gevonden. Dit is een zeer zeldzame plant die landelijk de laatste tijd sterk afgenomen is.

Het succesverhaal van hert, ree en wild zwijn

Edelherten, reeën, damherten en wilde zwijnen zijn in de moderne tijd niet zo talrijk geweest als de afgelopen jaren. De opmars van deze inheemse hoefdieren is bijzonder succesvol en het einde is nog niet in zicht.

Vogels tellen van Texel tot Terneuzen

Op zaterdag 4 oktober aanstaande neemt Vogelbescherming Nederland in samenwerking met honderden vrijwilligers weer deel aan de internationale vogelteldag, World Birdwatch. Verspreid over het hele land worden in zo’n 150 verschillende telposten vogels geteld.

Dosis-effectrelaties; de schatkist moet open!

De Europese wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van natuur en biodiversiteit, zoals vormgegeven in de Vogel- en Habitat Richtlijnen, is omgezet in Nederlandse wet- en regelgeving. Hierdoor staan de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet al een poosje volop in de maatschappelijke belangstelling. Ondernemend en planvormend Nederland is zich bewust geworden van het feit dat besluitvorming over projecten en plannen die gevolgen hebben voor de beschermde natuur, niet meer mogelijk is zonder expliciete aandacht voor die gevolgen.

Inhoud syndiceren