Natuur nieuws

Jongeren op de boerderij

De zomer is het seizoen waarin planten volop groeien en bloeien. Begin augustus staat de struikheide in bloei en heeft de lijsterbes zijn oranje bessen al laten zien. De meeste grassen zijn dan al uitgebloeid. Voor de landbouw loopt het groeiseizoen op zijn eind en komt de oogsttijd in zicht. In de komende weken is er op het boerenland volop actie. Op jeugdboerderijen steken behalve de boeren ook jongeren de handen uit de mouwen. Landbouw en natuur hebben jongeren veel te bieden; boerderijen kunnen jongeren die het moeilijk hebben nèt die structuur bieden die ze nodig hebben.

Ophokplicht paarden?

De afgelopen dagen zijn er veel meldingen van paardenbijters. Deze grote libel is verspreid over het hele land gezien. Reden om acuut de paarden binnen te halen?

Reuzenberenklauw rukt op

Steeds vaker zie je in weiden, wegbermen en plantsoenen de hoge stelen van de reuzenberenklauw. Met zijn grootte kan hij andere planten weg concurreren. Daarnaast kan aanraken van de plant pijnlijke plekken veroorzaken. Een plant om rekening mee te houden.

Een oude bekende

Wie kent ‘m niet? De huismus. Dacht je als kind aan een vogel, dan dacht je waarschijnlijk aan deze allemansvriend. Wie had kunnen denken dat het met de mus zo slecht zou gaan? In enkele decennia is het aantal gehalveerd, maar gelukkig kunnen we de mus een handje helpen.

Overdag trekkende vleermuizen op Schiermonnikoog

In de nazomer trekken niet alleen vogels, maar ook vleermuizen. Soms worden ze zelfs overdag gezien.

Blauwtjes terug

Na de matige voorjaarsgeneraties in april en mei zijn nu de zomergeneraties van icarusblauwtje en boomblauwtje aanwezig. Ze lijken in flinke aantallen te vliegen: icarusblauwtje in bloemrijke graslanden, duinen en bermen en boomblauwtje in tuinen, bossen en veel op heideterreinen.

Nederlandse kust is een worm rijker

Er is een nieuwe worm voor de Nederlandse kust gesignaleerd. De worm komt in een heel groot gebied ten noorden van de evenaar voor, maar was in Nederland nog niet eerder gezien. De soort behoort tot de snoerwormen en heeft (nog) geen Nederlandse naam.

Klimaatverandering steeds zichtbaarder in natuur

Het KNMI maakt gisteren bekend dat de temperatuur tegenwoordig 1,5°C hoger is dan rond 1950. De stijging is twee keer hoger dan wereldwijd. De gevolgen van deze klimaatverandering worden steeds duidelijker zichtbaar in natuur in onze directe omgeving. Je moet alleen even weten waar je op moet letten.

Aziatische boktor gesignaleerd

De Plantenziektekundige Dienst van het Ministerie van LNV heeft dit jaar al twee keer de Aziatische boktor gevonden. Deze tor kan bijzonder schadelijk zijn voor bomen en struiken. Er wordt dan ook uit alle macht geprobeerd te voorkomen dat de tor zich hier vestigt.

Wildviaducten zijn succesvol

De kritiek dat wildviaducten weinig gebruikt zouden worden, blijkt onterecht. Onderzoek van de Wageningen Universiteit gepubliceerd in het jongste nummer van het wetenschappelijke tijdschrift LUTRA van de Zoogdiervereniging VZZ, wijst dit uit.

Inhoud syndiceren