Natuur nieuws

Bunzing gezien? Geef het door!

Het lijkt niet goed te gaan met de bunzing. Op basis van waarnemingen van de Zoogdiervereniging VZZ is de verspreiding sinds 1950 met bijna 30% afgenomen. Ook de tellingen in het kader van het landelijke Meetnet Dagactieve Zoogdieren laten een afname zien. Het aantal waarnemingen is in het algemeen te laag om echt harde uitspraken over de achteruitgang te doen. De trend is voor de Zoogdiervereniging VZZ wel aanleiding om meer aandacht voor de bunzing te vragen.

Gans Eric steekt Golf van Riga over

Op 6 april stak gans Eric de Golf van Riga over. Hiermee is hij de eerste gezenderde gans die Estland bereikt. Gans Eric behoudt zijn koploperspositie: op 20 maart betrad hij ook al als eerste het Russisch grondgebied.

Doe mee(r) met het Jaar van de Scholekster

Dit jaar vragen SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland speciale aandacht voor de Scholekster. Al jaren gaat het – ongemerkt – slecht met deze soort. Van de ruim 200.000 broedparen in 1990 zijn er nog maar zo'n 100.000 over! Door middel van verschillende deelprojecten proberen we beter inzicht te krijgen in de aantallen, verspreiding en broedbiologie van deze fraaie soort. Hierbij kunnen we uw hulp goed gebruiken!

Koninginnenpage: vakantie thuis!

Volgens de vliegtijdvoorspelling van De Vlinderstichting en De Natuurkalender vliegen de komende dagen de eerste koninginnenpages. Deze grote geel met zwarte vlinder kennen de meeste mensen vooral van hun vakanties in Zuidelijk Europa.

Groene mannetjes op de hei

In april paren de zandhagedissen. De mannetjes zijn dan zeer opvallend aanwezig in het veld. Vergeleken met de andere hagedissen en de vrouwtjes van hun eigen soort, vallen zij erg op door de felgroene kleur op hun kop en flanken. Hiermee kan deze hagedis wedijveren met de kleurenpracht van tropische hagedissen. De zandhagedis komt vooral voor op droge heide en in de duinen.

Eerste jonge konijntjes bovengronds

Nog onwennig knipperend tegen het zonlicht komen de jonge konijntjes boven de grond. Na 24 dagen in een hol doorgebracht te hebben beginnen ze aan een nieuwe fase in hun leven. Voorzichtig gaan ze de omgeving van hun geboorteplek verkennen.

Natuurlijke snelwegenkaart

Wie deze dagen veel op de snelweg zit, ziet langs de wegkant een wit lint van bloemen. Het gaat om Deens lepelblad, een zogenaamde pekeladventief. Geven we op een kaartje weer waar de soort in ons land is waargenomen, dan zien we nagenoeg een snelwegenkaart van Nederland ontstaan!

Witte, gele en paarse dovenetels samen in bloei

Dovenetels worden vaak verward met brandnetels. Zoals de naam echter al aangeeft prikken de dovenetels niet en kun je ze gerust aanraken. Er zijn verschillende soorten dovenetels waaronder de witte, paarse en de gele. Ze zijn momenteel allemaal in bloei te vinden.

Niet alle koolwitjes eten kool

De eerste klein geaderd witjes zijn gezien. De rupsen van dit koolwitje vind je niet vaak op onze gekweekte kolen, zoals die van het groot koolwitje. De rupsen van het klein geaderd witje zijn meer gebonden aan allerlei wilde kruisbloemigen.

April: Beflijstermaand

De naam is wellicht niet zo charmant, maar voor veel vogelaars is het zien van een beflijster een klein voorjaarscadeautje. Half april tot half mei zijn de beste weken voor doortrekkende beflijsters.

Inhoud syndiceren