Natuur nieuws

Koninklijke geuren

Volgens de natuurverwachting van de Natuurkalender begint rond deze tijd moerasspirea te bloeien en inderdaad zijn de eerste bloeiende exemplaren gemeld. Deze plant had vanouds de bijnaam ‘koningin van het veld (Regina prati)’, omdat zij zo mooi bloeit en verrukkelijk ruikt.

Een verontreinigd dieet voor (steen)uilskuikens

Juni is altijd weer de periode dat de kuikens van steenuilen sterk groeien. Het zijn drukke tijden voor de ouders die het voedsel voor de hongerige jongen aan moeten slepen. In deze tijd jagen ze daarom ook overdag.

Exotische eekhoorns Amersfoort worden gevangen

De Zoogdiervereniging VZZ is verheugd dat gehoor wordt gegeven aan haar dringende oproep om de in Amersfoort uitgezette Japanse eekhoorns terug te vangen. Volgens berichten in het AD zijn er al vier teruggevangen. Hiermee wordt schade aan de inheemse rode eekhoorn voorkomen.

Roze is een kleur, maar ook een vogel

Een vogel die van nature overwegend roze gekleurd is, moet wel een bijzondere soort zijn. De roze spreeuw is er zo een.

Torenvalk geringd

Sinds zaterdag hebben de jonge torenvalken uit het webcamnest van Vogelbescherming Nederland een ringetje om hun poot. Door het ringen komen we een hoop te weten over de soort, waardoor we ze nog beter kunnen beschermen.

Keizer sluipt uit

In de begroeiing langs wat grotere wateren kunnen we nu uitsluipende keizerlibellen aantreffen. De larve kruipt uit het water, barst open en de libel kruipt er uit.

Brabanders weinig in snackbar te vinden

De Noord-Brabantse ingekorven vleermuizen blijken nauwelijks naar de snackbar te gaan. In veestallen, met alle vliegen een ware snackbar voor vleermuizen, zijn ze nauwelijks te vinden.

Verwacht: topdrukte

Zo in de loop van juni is het druk in de Nederlandse bossen en natuurgebieden. Overal vliegen jonge vogels rond.

Kikkers en padden goed geteld

2008 is het Jaar van de kikker. Mede daarom organiseerde RAVON en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen op 24 en 25 mei het eerste nationale telweekend voor amfibieën: het plonzenweekend (www.plonzenweekeinde.nl). De doelstelling om een breder publiek te betrekken bij de bescherming van amfibieën is goed gelukt.

In juni planten dwerginktvisjes zich voort

Langs de Nederlandse kust komen een klein aantal inktvissen algemeen voor. De gewone pijlinktvis verschijnt in het vroege voorjaar als eerste in de ondiepe kustwateren om te paren en eitjes af te zetten. Rond half april komen daar de Zeekatten bij. Na de paring en het afzetten van de eieren sterven de dieren.

Inhoud syndiceren