Natuur nieuws

Gepiep uit de bomen

Herrie in het bos. Niet van het gezang, maar van het gepiep van de jongen. Overal zijn de jonge spechten en klevers aan het piepen.

Witte schermen voor de zomer

De meteorologische zomer begint pas over ruim drie weken; bij de Natuurkalender werden de eerste zomerbloeiers echter al gemeld. Het duizendblad en de wilde peen zijn hier voorbeelden van.

Hooikoortspatiënt neemt te laat medicijnen in

Hooikoortspatiënten nemen te laat hun medicijnen in. Zij doen dat pas als de pollen in de lucht zweven, terwijl veel medicatie effectiever is als de patiënt al een aantal weken voor de start van het hooikoortsseizoen met het innemen van medicijnen begint. Dat zegt bioloog Arnold van Vliet in zijn proefschrift waarop hij op 3 juni aan Wageningen Universiteit hoopt te promoveren. De Natuurkalender, gecoördineerd door Van Vliet, maakt het mogelijk het pollenseizoen te voorspellen en daar het medicijngebruik op af te stemmen.

Zie de jonge dasjes dartelen op ZoogdierTV

Ook de dassen hebben nu jongen en die verkennen met veel enthousiasme de omgeving van hun kraamburcht. De Zoogdiervereniging VZZ slaagde erin dit spektakel op film vast te leggen.

Kunstenaar Christo actief in Eindhoven?

Bomen die worden ingepakt in prachtig zilvergrijs glanzend pakpapier. Niet één boom, maar hele rijen. Dat moet weer het werk zijn van de kunstenaar Christo!

Mei is (bijna) voorbij

In mei leggen alle vogels een ei, toch? Niet helemaal waar. Sommige vogels zijn er al in februari bij, zoals de blauwe reiger. Andere soorten broeden soms nog in augustus, zoals de grote stern. Maar wanneer en hoe ze ook broeden, het is voor vogel én mens het hoogtepunt in het vogeljaar.

Eiken worden kaalgevreten!

Nog steeds komen van allerlei kanten berichten dat eiken worden kaalgevreten door spanrupsen van de Kleine wintervlinder, de Grote wintervlinder en de Kleine Voorjaarsspanner. Onderzoekers ontvingen onder meer meldingen over rupsen in de bossen bij Velp, Doorwerth, Renkum, Onzalige Bossen. Op sommige plaatsen geven de kale bomen een bijna winterse aanblik.

Amerikaan op bezoek

Is er een zeldzame vogel gemeld? Er op af!
Het voorjaar is voor de meeste vogelaars de mooiste tijd van het jaar. Wanneer zie ik de eerste boerenzwaluw en wanneer hoor ik de eerste tjiftjaf? Voor liefhebbers van zeldzame soorten, soortenjagers genaamd, is het ook weer spannend.

Miljoenen rupsen

Plaatselijk zijn er in de Nederlandse bossen erg veel rupsen aanwezig. Men spreekt zelfs al van plagen. Het gaat vooral om de grote en kleine wintervlinder.

Zwarte grondels vestigen zich in oesterschelpen

De zwarte grondel is een visje dat niet groter wordt dan een kleine twee decimeter. Langs de Europese kust wordt deze soort aangetroffen in de ondiepe wateren, tot ongeveer vijftig meter diepte. Van de Middellandse zee en de gehele West-Europese kust tot ongeveer Trondheim in Noorwegen als noordelijke verspreidingsgrens. Het is vooral een zeer algemeen voorkomende vis in de Zeeuwse Delta.

Inhoud syndiceren