Natuur nieuws

Meer aandacht voor biodiversiteit in Gelderse subsidieregelingen

De provincie Gelderland heeft enkele subsidieregelingen vernieuwd met meer aandacht voor biodiversiteit. Er zijn nieuwe regelingen voor soortmanagementplannen en groene schoolpleinen en de bestaande regelingen voor burgerbetrokkenheid en landschap bieden nu ruimere mogelijkheden.

Nieuwe kaart laat bodemdaling in Nederland zien

Bodembeweging is actueel. Denk aan de aardbevingen in Groningen of de huizen in veengebieden die scheuren en verzakkingen vertoonden afgelopen zomer door de droogte. Het Rijk gaf op Prinsjesdag aan dat zij een nationaal programma bodemdaling wilde opzetten. Dat is nodig, toont de nieuwe Actuele Bodemdalingskaart van Nederland. Deze kaart staat online en is ook opgenomen in de Atlas Leefomgeving.

Eerste beelden van #steenmarter in het Noordhollands #Duinreservaat

Bastiaan Schuit van de Boommarterwerkgroep PWN-NHD stond raar te kijken toen hij de door de cameraval opgenomen beelden zat te bekijken. De camera had al regelmatig boommarters vastgelegd, maar op deze beelden was duidelijk een steenmarter te zien. Waarnemingen van steenmarters zijn in Noord-Holland op één hand te tellen.

Graslandinsecten profiteren van eenvoudige maatregelen

Vlinders en bijen die in graslanden leven zijn met relatief eenvoudige maatregelen te helpen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van De Vlinderstichting, It Fryske Gea en agrarisch collectief It Lege Midden, uitgevoerd in Friesland. Vooral het kruidenrijk maken of houden van perceelsranden levert positieve effecten op voor vlinders.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in Nature Today

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is vanaf nu partner van Nature Today. De NVWA bewaakt niet alleen de voedselveiligheid en de productveiligheid, maar handhaaft ook onderdelen van de natuurwetgeving. Er zijn drie hoofdtaken: bescherming van biodiversiteit, voorkomen van verspreiding van ziekteverwekkende vectoren en toezicht op het welzijn van (exotische) dieren.

#Bedreigde #Limburgse soorten in de spotlights

Zuid-Limburg is een bijzonder stukje Nederland. In de heuvels, op de plateaus en in de groene beekdalen komen soorten voor die nergens anders in Nederland zijn te vinden. De geel-zwarte vuursalamander, de illustere korenwolf en de eikelmuis met zijn zwarte masker. Helaas zijn al deze soorten erg zeldzaam en worden ze bedreigd in hun voortbestaan.

2019 uitgeroepen tot Jaar van de Wulp

De prachtige wulp is een kustvogel én een weidevogel. Uit de nieuwe Vogelatlas die afgelopen week werd gepresenteerd, blijkt dat het met kustvogels en weidevogels niet goed gaat in Nederland. De oer-Hollandse wulp is dus op twee fronten de klos. Hij staat hoog op de Rode Lijst. Hulp voor de wulp is nodig. Reden voor Sovon en Vogelbescherming om 2019 uit te roepen tot het Jaar van de Wulp.

Diana-uil heeft goed gevlogen

De diana-uil staat te boek als een vrij zeldzame vlinder, maar de laatste jaren worden er veel meer gezien dan vroeger. Ook dit jaar is de diana-uil veel gemeld, maar de soort breidt zich niet echt uit. Alleen uit de provincie Groningen komen recent berichten van nieuwe locaties.

Weten wat boeren beweegt om natuurinclusieve landbouw effectiever te kunnen stimuleren

Om boeren te kunnen helpen natuurinclusiever te gaan boeren, is het nodig om te begrijpen wat een rol speelt bij hun keuzes. Een nieuwe brochure geeft tips.

Dennenprocessierups komt steeds dichter bij Nederland: hoe herken je de levensstadia?

Een paar jaar geleden bevonden de rupsen van de dennenprocessierups zich nog aan de grens van Frankrijk met België. Het is daarom niet uitgesloten dat de dennenprocessierups zich inmiddels ook in België of zelfs in het zuiden van Nederland bevindt. Ook de dennenprocessierups heeft brandharen. Hier lees je hoe je de verschillende levensstadia van de dennenprocessierups kunt herkennen.

Inhoud syndiceren