Natuur nieuws

Tuinvlinderteltiendaagse in volle gang

Vanaf afgelopen vrijdag worden overal in Nederland de vlinders in tuinen geteld. De extreme weersomstandigheden van de afgelopen maanden hebben gezorgd voor een andere tuinvlinderbevolking dan in de voorgaande jaren. De koolwitjes voeren de lijst aan en de winnaar van de laatste edities, de atalanta, staat in de voorlopige stand pas op plek 4.

Soepschildpad delft eigen zeemansgraf door invasie van vreemd zeegras

Een zeegrassoort uit de Rode Zee overwoekert de inheemse zeegrassoorten in het Caribisch gebied waarvan de groene zeeschildpad leeft. De iconische ‘soepschildpadden’ zien hun graasgebieden afnemen, want in het vreemde zeegras hebben zij weinig trek. De grote onderwatergrazers lijken met hun eetgedrag hun eigen zeemansgraf te delven.

Landplanten verdorren, waterplanten floreren en vissen zoeken een veilig heenkomen

De extreme droogte van de afgelopen weken heeft grote invloed op diverse plantengemeenschappen. Daar waar landplanten het veelal moeilijk hebben met de aanhoudende droogte, onttrekken water- en oeverplanten zich deels aan de malaise en verkeren op verschillende locaties momenteel in de bloei van hun leven!

Grasland in Nederland tot 37% minder groen dan normaal door droogte

Satellietbeelden uit de Groenmonitor van Wageningen Environmental Research laten zien dat het grasland in Nederland op dit moment 17% minder groen is dan normaal. De regionale verschillen zijn echter groot. In Groningen, Friesland en het Groene Hart valt het nog wel mee. Maar in Oost-Overijssel, Gelderland, Zeeland, delen van Brabant en Limburg en de kuststrook is het gras tot 37% minder groen.

Behouden stuifzanden wordt steeds moeilijker door vermesting Veluwe

Hoe houden we de stuifzanden op de Veluwe, met hun karakteristieke flora en fauna, ook op lange termijn in stand? Die vraag hield wetenschappers en beheerders bezig op de Kennisdag Stuifzanden, die de provincie Gelderland op 20 juni organiseerde. Er zijn veel problemen, van de recreatiedruk tot de vermesting, en van het opraken van verstuifbaar zand tot het woekeren van tankmos.

Droogte op het groene dak

Groene daken hebben te lijden onder de droogte. Daken met sedumbegroeiing houden zich nog redelijk goed, maar kunnen inmiddels ook wel wat water gebruiken. Op daken met kruiden, grassen en struiken is het nodig om water te geven om afsterven van de begroeiing te voorkomen. Daarnaast zorgt water geven er ook voor dat de daken hun koelende functie behouden.

Doe mee en ontwerp de nieuwe Atlas Leefomgeving!

De Atlas Leefomgeving is een digitale schatkist met relevante en betrouwbare informatie en kaarten over de (kwaliteit van) onze leefomgeving. Maar deze informatie kan aantrekkelijker en toegankelijker worden gepresenteerd. Daarom organiseren we een ontwerpwedstrijd om tot de ultieme Atlas Leefomgeving te komen. Natuurlijk mogen ook de lezers van Nature Today mee doen!

Nederlandse hulp voor de #zoogdieren in Montenegro

Elke zomer heeft de Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging een kamp in het buitenland. Samen met een lokale organisatie wordt de zoogdierfauna van een specifiek gebied in kaart gebracht. Kennis en ervaringen over zoogdieren worden uitgewisseld. De Nederlandse deelnemers aan het kamp kunnen die kennis vervolgens gebruiken om meer over de (zeldzame) zoogdieren in Nederland te weten te komen.

Nectarkroegen op het stuifzand voor de kleine heivlinder

Op het droge stuifzand van het Kootwijkerzand zijn nectarkroegen neergezet. Deze tijdelijke bloemrijke plekken moeten de zeldzame en ernstig bedreigde kleine heivlinder in dit terrein houden. Als de soort, door de langdurige droogte, zou verdwijnen is hij niet meer in Nederland aanwezig. Ook in de rest van Noordwest-Europa is deze soort zeer zeldzaam.

8% scholeksters Zuid-Holland trekt naar de stad

De scholekster is een weidevogel maar voelt zich steeds meer thuis in de stad. Het aantal scholeksters in Zuid-Holland dat hun nest maakt op gebouwen stijgt dit jaar naar ruim 8%. In de bebouwde kom zijn platte grintdaken en rustige bedrijfsterreinen favoriet. Ook in het agrarisch gebied broeden scholeksters op andere plekken dan voorheen, zoals in afgeknotte bomen.

Inhoud syndiceren