Natuur nieuws

Groot dikkopjes vliegen volop; zwartsprietdikkopjes nog niet

De vrijwillige 'admins' van de invoerportalen Waarneming.nl en Telmee.nl draaien overuren nu er weer heel veel vlinders worden gezien en doorgegeven. De tientallen meldingen van zwartsprietdikkopje die eind mei en begin juni binnenkwamen, bleken allemaal groot dikkopjes te zijn. Hoe herken je deze soorten en hoe houd je ze uit elkaar?

Storm in Sahara breekt grauwe kiekendieven op tijdens de voorjaartrek

Het broedseizoen voor grauwe kiekendieven in Europa is weer begonnen. Maar terugkeren uit de overwinteringsgebieden in de Sahel is niet vanzelfsprekend: zeker dit voorjaar niet. In sommige overwinteringsgebieden was weinig voedsel beschikbaar, en tijdens de voorjaarstrek hadden de grauwe kiekendieven te kampen met tegenwind en zandstormen in de Sahara.

Sterke toename houtgroei in Europa en Nederland door stikstofdepositie en klimaatverandering

Houtgroei in Europa is de afgelopen vijftig jaar met circa zestig procent toegenomen. Naast veranderingen in management, is dit vooral het gevolg van de toegenomen stikstofdepositie. Dit blijkt uit een modelanalyse gebaseerd op veldgegevens. De voorspelde toename in CO2 en temperatuur in de komende decennia zijn de belangrijkste reden voor een verwachte verdere stijging in houtgroei.

Nederlandse hagedissen: waar zit het verschil?

In Nederland kennen we vier verschillende soorten hagedissen: hazelworm, zandhagedis, levendbarende hagedis en muurhagedis. Het onderscheid tussen de vaak samen voorkomende zandhagedis en levendbarende hagedis is het lastigst. Waar moet je bij die soorten nu precies op letten?

Kamer: herstel ons landschap!

Vanmiddag vergadert de Tweede Kamer over de achteruitgang van het aantal insecten in Nederland. Goed al die aandacht daarvoor, maar laat de Kamer die aandacht nu ook omzetten in actie. Het gevaar dreigt anders dat het debat niet veel meer oplevert dan de wens voor aanvullend onderzoek.

Aanleg oesterbank en 3D-geprinte riffen primeur voor Noordzee

In de Noordzee, ten noorden van Schiermonnikoog, is op zo’n 20 meter diepte een uniek natuurherstelproject gestart. In het gebied de Borkumse Stenen is 6.000 kilo Noorse platte oesters geplaatst, onder meer op 3D-geprinte rifstructuren. Het is voor het eerst dat in diepere delen van de Noordzee oesterbanken worden hersteld.

Hoe was het vlindervoorjaar?

Het totaal aantal dagvlinders dit voorjaar lag dicht bij normaal, maar ze vlogen eerder en korter door de warmte. De junidip begon al in mei en was dieper dan we gewend zijn. De algemeen voorkomende kleine vos, dagpauwoog en gehakkelde aurelia deden het minder goed, terwijl de citroenvlinder duidelijk in de lift zit. Diverse zeldzame vlinders, zoals het klaverblauwtje, hadden een goed voorjaar.

Brandganzen trekken sneller door klimaatverandering, maar zijn nog steeds te laat

Wat zijn de effecten van de opwarming van het klimaat voor een Arctische trekvogel? NIOO-onderzoeker Thomas Lameris onderzocht of brandganzen de timing van voorjaarstrek en legdatum kunnen aanpassen aan vroegere voorjaren, en zo klimaatverandering kunnen bijbenen. En zo niet: heeft dit dan negatieve gevolgen voor hun kuikens?

Zeldzaam Goudstipje in Oosterschelde aangetroffen

Op 27 mei trof een vrijwilliger van Stichting ANEMOON één enkel exemplaar van het Goudstipje aan in de noordwestelijke Oosterschelde. Het was een zeer bijzondere waarneming omdat het voor deze locatie een uiterst zeldzame soort betreft en omdat het een zeenaaktslakje is met een wel heel bijzonder en karakteristiek kenmerk: het lijkt wel alsof dit diertje bekleed is met bladgoud.

Nieuw voorstel Europees landbouwbeleid leidt tot afbraak plattelandsnatuur

Op vrijdag 1 juni heeft de Europese Commissie voorstellen gepresenteerd voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Een van de belangrijkste onderwerpen waar Europa zich mee bezig houdt. De miljarden aan landbouwsubsidies uit Brussel vormen en vervormen het agrarisch landschap in Europa.

Inhoud syndiceren