Natuur nieuws

Hoe gaat het met de Gelderse natuur?

De provincie Gelderland werkt hard aan het afronden van het Gelders Natuurnetwerk, het opheffen van barrières voor dieren en aan het herstel van verdroogde en vermeste natuurgebieden. Maar gaat het nu ook beter met de natuur? Dat wilden de leden van Provinciale Staten wel eens weten.

Maatschappelijk draagvlak voor natuur herstelt zich

Wageningen Environmental Research monitort al meer dan twintig jaar iedere vijf jaar het maatschappelijk draagvlak voor natuur, natuurbeleid en betrokkenheid onder een representatieve groep Nederlanders. Het blijkt dat het draagvlak voor beleidsmaatregelen om natuur te beschermen is toegenomen en dat de betrokkenheid van burgers bij natuur sinds de laatste meting hetzelfde is gebleven.

Japanse duizendknoop profiteert van (onzorgvuldig) maaibeheer

Het wordt weer zomer en de maaimachines draaien op volle toeren. Mede dankzij het huidige maai- en klepelbeheer kan Japanse duizendknoop zich in razend tempo verspreiden. Bestrijding van Japanse duizendknoop is moeilijk, maar aan het voorkomen van verspreiding kunnen we allemaal bijdragen. FLORON adviseert de soort in kaart te brengen en direct te stoppen met het regulier maaien van groeiplaatsen.

Argusvlinder op steeds minder plekken in Nederland gevonden

De argusvlinder is één van de snelst verdwijnende vlindersoorten in ons land. Om een actueel beeld te krijgen van de verspreiding, hebben De Vlinderstichting en Waarneming.nl voor het vijfde jaar op rij een telweekend gehouden. Er zijn weer in minder hokken argusvlinders gevonden en de grens van het verspreidingsgebied lijkt nog verder te zijn opgeschoven naar het Westen.

Dé wens van Eva (11 jaar): vleermuizen ontmoeten

Op 15 mei was het zover: de wensdag van Eva. Eén van haar wensen: vleermuizen ontmoeten! Samen met haar familie ging Eva naar Fort Asperen om vleermuizen te zoeken. Het werd een onvergetelijke avond waarop ze vier vleermuissoorten tegenkwam.

Vier nieuwe kaarten Atlas Leefomgeving geven beeld van luchtkwaliteit in 2016

Het is al dagen heerlijk zomerweer. Eindelijk naar buiten, de frisse lucht in. Maar hoe fris is die lucht? Luchtvervuiling is een onzichtbaar probleem. De vervuilende stoffen zijn zo klein dat je ze niet ziet. Gelukkig biedt de Atlas Leefomgeving uitkomst. De Atlas is aangevuld met vier kaarten die de jaargemiddelde concentratie van fijnstof, roet en stikstof voor het jaar 2016 weergeven.

Eikenprocessierups zeer actief door hitte – opletten

Door het zeer warme weer is de ontwikkeling van de eikenprocessierups flink versneld. Door de hitte verplaatsen de rupsen hun nesten naar lager in de boom of zelfs in de grond, op zoek naar verkoeling. De rupsen zijn ook extra onrustig. In deze situatie neemt de kans op contact met brandharen toe. Naast de brandharen van de processierups veroorzaken die van de bastaardsatijnrups nu ook overlast.

Uitbreiding van het oranjetipje in recreatiebossen Randstad

De laatste jaren stijgt het aantal populaties van het oranjetipje in de Randstad, met name in de recreatiegebieden. De afgelopen weken zijn veel waarnemingen gedaan. Lange tijd was deze soort verdwenen in een groot deel van Zuid-Holland en werden alleen af en toe zwervers gezien vanuit de duinen van Voorne en Kennemerland, duingebieden waar nog wel populaties waren overgebleven.

Junidip in mei

De junidip is de periode (vroeger vaak in de eerste helft van juni) waarin de voorjaarsvlinders al zijn uitgevlogen, maar de zomervlinders er nog net niet zijn. Hoe mooi het weer dan ook is, je ziet maar erg weinig vlinders. De resultaten van het landelijk meetnet vlinders laten zien dat de junidip dit jaar naar voren geschoven is, en dieper is dan normaal.

Tips voor een tuin zonder gif

Help de hommel, de honingbij en álle insecten die het zo moeilijk hebben, door nooit meer gif te gebruiken in uw tuin! Ook de vogels zullen u dankbaar zijn. Maar, gemakkelijker gezegd dan gedaan... Wat te doen met bladluizen, mieren, wespen en naaktslakken? Gebruik deze tips om eventuele overlast te voorkomen, zonder gif.

Inhoud syndiceren