Natuur nieuws

Unieke beelden van Roemeense #hamster

De Roemeense hamster is het nog zeldzamere zusje van onze eigen korenwolf. De soort komt alleen voor in Roemenië en is ook daar lastig te zien te krijgen. Toch lukte het natuurfotograaf en natuurfilmer Rollin Verlinde om een filmpje te maken, met mogelijk de eerste bewegende beelden van Roemeense hamster die ooit zijn gemaakt.

Glyfosaat schadelijk voor bestuivers

De wereldwijd meest gebruikte onkruidverdelger, glyfosaat, verstoort het bacterieleven in de darmen van bijen en maakt ze daarmee vatbaarder voor dodelijke infecties, blijkt uit een recente publicatie. Het middel, dat onder andere in het veel gebruikte Roundup zit, lag al langer onder vuur, maar onlangs werd het gebruik ervan nog voor vijf jaar toegestaan in de EU.

Graslanden weer snel groen na droge zomer

Na de eerste week van augustus eindigde een periode van extreem warm en droog weer. Verdorde graslanden kleurden weer snel groen. Wat zijn de effecten op planten van deze extreme zomer geweest? Enkele voorbeelden van de gevolgen voor graslandplanten worden besproken.

Klein schelpdiertje ontmaskerd: nieuwe erwtenmossel

Van de vier nieuwe Nederlandse weekdiersoorten die we dit najaar aan de faunalijst konden toevoegen, is het Samengedrukte erwtenmosseltje de kleinste. Deze tweekleppige leeft al langer in ons land. Het bleek onlangs om een aparte, van oorsprong niet-inheemse soort te gaan, die inmiddels op veel plaatsen in onze zoete wateren voorkomt.

Slootbeheer, lessen uit de praktijk

In Nederland ligt ruim 300.000 kilometer sloot. Vegetatierijke, ondiepe wateren zijn van groot belang voor de voortplanting en opgroei van vis- en amfibiesoorten. Het slootmilieu staat echter onder druk door het jaarlijks maaien van waterplanten om de watertransportfunctie te waarborgen. Samen met waterschappen onderzoekt RAVON hoe sloten optimaal beheerd kunnen worden.

Klimopbij: in zo’n twee decennia het land door

De eerste waarneming van de klimopbij stamt uit 1997 uit Maastricht. Lange tijd is hij tot het zuiden beperkt gebleven, met in 2012 uitsluitend nog waarnemingen uit Zeeland en Limburg. In 2016 dook de soort ineens op in Lelystad. Daarna is het hard gegaan en inmiddels zijn er zelfs waarnemingen uit Ferwert, Friesland.

Voorkom wateroverlast én help vogels

Geen ontkennen meer aan: het is herfst. Het seizoen van véél regen en vaak wateroverlast. Geen nood, wij Nederlanders draaien onze hand niet om voor het oplossen van waterperikelen. Maak dus een watertuin, met een regenton en andere originele ideeën die ook nog goed zijn voor vogels.

Komt de zuidelijke luzernevlinder in Nederland voor?

De gele luzernevlinder is een trekvlinder die jaarlijks in wisselende aantallen vanuit het zuiden ons land binnenkomt. 2018 was een erg goed jaar en nog steeds worden er gele luzernevlinders gemeld. In augustus kwamen er ook waarnemingen binnen van de zuidelijke luzernevlinder. Dat is een niet mobiele kalkgraslandvlinder die in de Eifel en Ardennen voorkomt en maar zelden uit ons land is gemeld.

Veel diversiteit in groene burgerinitiatieven

Burgers ondernemen een grote diversiteit aan groene initiatieven. Het gaat daarbij vooral om initiatieven gericht op kleinere lokale projecten bedoeld om de woonomgeving te verfraaien of voor recreatief gebruik. Maar er zijn ook groepen burgers die bestaande natuur beschermen en natuurgebieden verder van huis ontwikkelen. Dat blijkt uit de Balans van de Leefomgeving 2018.

Vier nieuwe weekdieren in Nederland; introductie van de Japanse zeepbelslak

Dit najaar werd de Nederlandse faunalijst aangevuld met maar liefst vier nieuwe schelpdragende weekdiersoorten. Het gaat daarbij om een slak en een mosselachtige tweekleppige uit zee, een tweekleppige uit zoet water en een landbewonende slak. Dat er in korte tijd meerdere nieuwe soorten bij komen, is uitzonderlijk. Eén ervan is de Japanse zeepbelslak.

Inhoud syndiceren