Natuur nieuws

Hoeveel eieren gaan we vinden?

Rond Pasen bewapenen ringslangliefhebbers zich met riek en kruiwagen om de oude broeihopen af te graven en de eieren uit 2017 te tellen. Daarna werpen de vrijwilligers meteen een nieuwe broeihoop op zodat de ringslangen ook in 2018 weer een prima afzetplek voor hun eieren hebben.

Nieuwe soort vleermuis gevonden bij onderzoek op St. Eustatius

De vleermuizen van St Eustatius zijn voor het eerst in kaart gebracht in een samenwerking tussen een Amerikaans en een Nederlands team vleermuisonderzoekers. Bij zwembaden vingen ze drie soorten. De grootste vleermuisdiversiteit vonden ze bij de rand van de krater van de Quill, de meest natuurlijke locatie van het eiland. Het Nederlandse team toonde er zelfs een nieuwe soort voor het eiland aan.

'Dr. Duck' revisited: lot eendenkuikens doorgeven nu ook via app

Het (paas)eierenseizoen is geopend! En dat geldt ook voor eenden. Onderzoeker Erik Kleyheeg, beter bekend als Dr. Duck, start met het derde seizoen van zijn eendenkuikenproject. Dat is 'citizen science' waarbij waarnemers overal in Nederland kuikens tellen en volgen, om te achterhalen waarom de wilde eend in ons land achteruit gaat. Voor het eerst kan iedereen dat doen via de KuikenTeller-app.

Meetnet Vlinders laat nog steeds achteruitgang zien

Deze week valt bij alle tellers van het Meetnet Vlinders het jaarverslag over 2017 in de bus. Net voor de start van het nieuwe telseizoen op 1 april weten we hoe het tot en met vorig jaar met de vlinders gaat. En dat is nog steeds niet best! Van de 47 soorten waarvan we trends kunnen berekenen, gaan er 23 achteruit, 11 vooruit en blijven 13 stabiel sinds 1992.

Faunapassage Kootwijkerzand geopend voor vliegend hert en edelhert

Met het uitrollen van een groene loper is op 23 maart faunapassage Kootwijkerzand geopend. ProRail bouwde deze gigantische passage met aannemer Mobilis - Hegeman. Nu de bouwhekken weg zijn, hebben de dieren de ruimte om veilig over snelweg en spoorbaan heen te komen. Daarmee verruimen we hun leefgebied enorm: grote natuurgebieden van de Veluwe zijn nu aan elkaar gekoppeld.

Geef dode amfibieën een tweede leven

Geef platgereden, doodgevroren of deels gepredeerde amfibieën een tweede leven! Deze dode dieren kunnen ons verder helpen bij het onderzoek naar onder andere virussen, schimmels en decompositie. Zo hopen we op termijn onze amfibieën nog beter te kunnen beschermen.

#Wulp: boerenlandvogel in de verdrukking. Proef met nestbescherming in Drenthe.

De wulp is een nieuwkomer op de Rode Lijst: het aantal broedparen nam sinds 1990 met de helft af. In Nederland is de wulp meer en meer gaan broeden in agrarisch gebied. Om de wulp in Drenthe een steun in de rug te geven, werken Werkgroep Grauwe Kiekendief en Landschapsbeheer Drenthe dit jaar samen voor betere nestbescherming van deze boerenlandvogel.

Elke meter telt!

Wat is nou precies een Rijke Weide? Welke zuivel draagt écht bij aan het leven op de Nederlandse weilanden? Met de campagne 'Elke meter telt!' geeft Vogelbescherming antwoord op deze vragen. Want alleen met écht duurzame zuivel kan de toekomst van de weidevogels, de plattelandsnatuur, worden verzekerd.

Is Grote waternavel genekt door Siberische beer?

Nu het voorjaar haar intrede doet, is het hoog tijd om uit te kijken naar Grote waternavel. Deze invasieve waterplant kan zich na een reeks milde winters sterk uitbreiden. Maar de combinatie winterse vrieskou en lage waterstanden is voor deze soort een dooddoener. De grote vraag dit voorjaar is dan ook: is Grote waternavel een kopje kleiner gemaakt door de “Siberische beer”?

Dood hout leeft

Op de net verschenen Europese Rode Lijst van doodhoutkevers staan 93 soorten die bedreigd zijn. Het verlies aan zeer oude, dikke en holle bomen is daar een belangrijke oorzaak van. In Nederland wordt momenteel helaas vrijwel geen onderzoek gedaan naar het wel en wee van deze omvangrijke groep van veelal gespecialiseerde insecten.

Inhoud syndiceren