Natuur nieuws

Voorjaarsuilen komen tevoorschijn

Door de langdurig lage temperaturen zijn ze niet heel vroeg dit jaar, maar toch worden nu diverse voorjaarsuilen gemeld. Deze nachtvlinders vliegen in maart en april en kun je het best te zien krijgen door ze te lokken door een zoet mengsel op bomen te smeren.

Vulkaantjes verwarmen mycoloog

Bij de snerpende kou van de afgelopen tijd zullen weinig mensen eraan gedacht hebben om naar paddenstoelen te zoeken. Een schaatstochtje over sloot en plas bood echter een unieke gelegenheid om enkele afgestorven oeverplanten te verzamelen voor onderzoek naar de hierop voorkomende paddenstoeltjes. Op zowel de grote als kleine lisdodde werden een aantal interessante soorten gevonden.

Monitoring Brabantse bijen opgestart

Hoe gaat het met de wilde bijen van Noord-Brabant? Deze vraag hoopt de Provincie over enkele jaren te kunnen beantwoorden met de resultaten van een bijenmonitoring op provinciaal niveau. Tijdens de eerste rondes in 2017 zijn 156 soorten wilde bijen vastgesteld. Hiermee is de basis gelegd voor het volgen van de Brabantse bijenfauna in de toekomst.

Voedselkwaliteit van algen en waterplanten verandert door klimaatverandering

Klimaatverandering heeft vele gezichten. Sommige effecten zijn heel zichtbaar, andere vallen niet meteen op. Zo verandert onder water de rol van algen en waterplanten bij het bewaren van de belangrijke ‘koolstofbalans’. Onderzoekster Mandy Velthuis van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) zocht uit hoe dit precies zit.

Nog even en de Koolmezen leggen hun eerste ei in februari

Uit het jaarverslag van de landelijke werkgroep NESTKAST blijkt dat in 2017 de nestbouw en eileg van onder andere Koolmees en Ringmus zeer vroeg op gang kwam. Door de koele tweede helft van april en de lage voedselbeschikbaarheid was het nestsucces van de Pimpelmees het laagst sinds het begin van de meetreeks in 1982. Het aantal Pimpelmezen dat een vervolglegsel had was juist opvallend groot.

Vennen in Midden-Brabant: er is weer leven na de dood

De vennen bij Oisterwijk en Boxtel nemen in Nederland een heel bijzondere plaats in: door de variatie tussen de vennen is vrijwel het gehele scala aan levensgemeenschappen van vennen hier aanwezig. Al ruim een eeuw worden ze onderzocht. Recent onderzoek geeft zowel het gedeeltelijk herstel van de vennen van de vroegere verzuring als het nut van beheermaatregelen aan.

Meer struikrovers in de berm

Het gaat helaas niet heel goed met wezel, hermelijn en bunzing in Nederland. Deze kleine marters zijn daarom beschermd in de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland. Om deze kleine struikrovers te helpen hebben de Zoogdiervereniging en Silvavir een brochure gemaakt voor landschapsbeheerders om ons landschap aantrekkelijker te maken.

Geen vuurvlinder, maar berkenspanner

Net als de voorgaande jaren komen er nu, begin maart, al weer waarnemingen van de kleine vuurvlinder binnen op de invoerportals. Dat is heel bijzonder, want die vliegt normaal gesproken pas vanaf half april. Het is dan ook vast een vergissing en het gaat vrijwel zeker om oranje berkenspanners, overdag actieve nachtvlinders.

Zwerfafvalophaalregeling zet in op minder plastic soep

Begin dit jaar ging de landelijke Zwerfafvalophaalregeling (ZOR) van kracht. Deze regeling houdt in dat door derden langs de oevers verzameld afval kosteloos wordt afgevoerd en verwerkt. Rijkswaterstaat wil zo stimuleren dat er meer samenwerkingsverbanden en lokale initiatieven komen die zwerfafval in rivieren en langs oevers verzamelen. Waarom is dit belangrijk?

Jaar van de Huiszwaluw op zoek naar huisvriend

2018 is het Jaar van de Huiszwaluw. Dat betekent een jaar lang extra publiciteit en onderzoek voor deze prachtige soort. Jip Louwe Kooijmans, stadsvogeldeskundige en huiszwaluwkenner bij Vogelbescherming: “Hoe meer mensen we enthousiast kunnen maken over deze vogel, hoe beter we hem kunnen beschermen.”

Inhoud syndiceren