Natuur nieuws

Alternatieven voor plaggen op natte heide

Herstel van de kwaliteit van natte heide is zowel op nationaal als Europees niveau een belangrijke opgave. Vanwege de ingrijpende invloed van plaggen op bodem, vegetatie en fauna zijn in een onderzoek chopperen en drukbegrazing als mogelijke alternatieven, of aanvullingen, voor plaggen onderzocht. In een zojuist verschenen publicatie gaat men in op de resultaten op middellange termijn.

Flink meer wespenoverlast verwacht dan voorgaande jaren

We koersen aan op een meer dan gemiddeld wespenjaar. Door het perfecte weer zijn veel koninginnen succesvol geweest in het vormen van een wespennest. De meeste wespenbestrijders hebben het na een paar rustige jaren weer eens druk tot zeer druk. De echte overlast zal dit jaar al voor augustus beginnen. Verder neemt de Franse veldwesp verder toe en zijn opvallend veel hoornaars gezien.

Eikenprocessierups in steeds meer gemeenten; vlinders beginnen te vliegen

De eikenprocessierups bleek op veel plaatsen in grotere aantallen dan normaal voor te komen. Tegelijkertijd heeft hij zijn verspreidingsgebied ook verder uitgebreid door nieuwe gemeenten in Noord-Holland, Groningen, Friesland en Zeeland te koloniseren. Dit weekend werden ook de eerste eikenprocessievlinders waargenomen. De vliegomstandigheden zijn fantastisch.

Gekraagde vlokslak neemt af; Verborgen vlokslak neemt toe in de Nederlandse kustwateren

De Gekraagde vlokslak is een nieuwkomer sinds 2012. In 2014 en 2015 werden er veel exemplaren waargenomen; nu lijkt de soort alweer over zijn hoogtepunt heen. Dit jaar is hij slechts zeer zelden gezien. De Verborgen vlokslak is ook een recente, maar veel zeldzamere nieuwkomer. Deze lijkt het nu juist net iets beter te doen. In 2018 is hij op drie locaties in de Oosterschelde aangetroffen.

Grote vuurvlinder in het Brandemeer verrast iedereen

De grote vuurvlinder, een zeldzame dagvlinder van laagveenmoerassen, blijkt robuuster dan gedacht. Na een beheerfout vorig jaar december was de angst dat de bedreigde soort uit het Brandemeer, een natuurreservaat van Staatsbosbeheer, was verdwenen. Dat zou betekenen dat er in Nederland nog maar twee populaties over zouden zijn. Maar dit jaar zijn er meer eitjes geteld dan de voorgaande jaren.

Omgevingsvisie: naar een gaaf Gelderland!

Tot 19 augustus kunt u uw mening geven over de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Hoe houden we Gelderland Gaaf bij alle uitdagingen die op ons afkomen: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat, woon- en leefklimaat? De omgevingsvisie is het kader voor het omgevingsbeleid van de provincie, gemeenten en waterschappen.

Jonge vleermuizen gaan nu op vliegles

Als je ’s avonds nog even in je tuin of op het terras nageniet van de dag, dan heb je zomaar kans om getuige te zijn van jonge vleermuizen op vliegles. Eind juni zijn de jonge vleermuizen geboren. Ongeveer nu krijgen ze hun eerste vlieglessen. Dit gaat niet altijd goed.

Gezond in de stad: winst boeken door bescherming én bevordering

De gezonde leefomgeving: we willen het allemaal en we hebben de kennis om het uit te voeren. Maar hoe zorgen we ervoor dat dit ook echt gebeurt? Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) kunnen overheden gezondheidswinst boeken door omgevingsbeleid als ze niet alleen inzetten op bescherming, maar ook op bevordering van gezondheid. De eerste stappen hiertoe zijn al ondernomen.

Is er insectvriendelijker licht?

Nachtelijke verlichting heeft de duisternis van de Nederlandse nacht op veel plekken verdreven. Dit heeft allerlei effecten op de biodiversiteit. Met name nachtvlinders blijken erg gevoelig voor lichtvervuiling. De nachtvlindersoorten die door kunstlicht aangetrokken worden, gaan sterker achteruit dan de soorten waarbij dit niet het geval is. Is er insectvriendelijke verlichting?

Vier projecten van start voor icoonsoorten in Zuid-Holland

Sinds begin 2018 zijn vier projecten van start gegaan om het leefgebied van beschermde soorten in Zuid-Holland te versterken. Deze projecten focussen op veertig aansprekende en zeldzame ‘icoonsoorten’. Zo werken boeren en zoogdierexperts samen in het project ‘Boer zoekt vleermuis’ en beheert een groep vrijwilligers een stokoude boomgaard in Zoetermeer.

Inhoud syndiceren