Natuur nieuws

Jonge boommarters leggen het loodje

Op de Veluwezoom wordt onder andere met cameravallen de voortplanting van boommarters onderzocht. In de periode juli-augustus komen de moeders samen met hun kroost naar de cameravallen om daar te snoepen van de aangeboden pindakaas. De droogte en hitte heeft er deze zomer voor gezorgd dat het grootste deel van de jonge boommarters het niet heeft gehaald.

Spectaculaire toename van diersoorten van oude bossen in Zuid-Holland

Een aantal diersoorten van oudere bossen is de laatste decennia spectaculair toegenomen in Zuid-Holland, zoals de boomklever en de rosse vleermuis. De populaties van deze soorten zijn in die tijd ruim vier keer zo groot geworden. Meer ecologisch bosbeheer draagt eraan bij dat de soorten zich uitbreiden, evenals de uitbreiding en veroudering van recreatiebossen en grienden langs de rivieren.

Grote groepen ooievaars op trek

Een grote groep ooievaars is een indrukwekkend gezicht. Nu zijn ze te zien: groepen ooievaars die een weiland afstruinen op zoek naar voedsel voor een grote reis.

Bedreigingen voor de zeldzame beekdonderpad in de Geul

De beekdonderpad is een zeldzame vissoort waarvan de grootste populatie in het uiterste zuiden van Limburg in de Geul voorkomt. De soort is zeer gevoelig voor een slechte waterkwaliteit en van invasieve grondelsoorten wordt verwacht dat ze een grote bedreiging gaan vormen voor de beekdonderpad wanneer ze de Geul koloniseren. Hierover is deze week een artikel verschenen in het tijdschrift RAVON.

Waar blijven de gewenste waterdieren in Noord-Brabantse beken?

In Noord-Brabant wordt in veel beken niet de gewenste beekmacrofauna aangetroffen. Om de oorzaken hiervan te achterhalen is onderzocht welke kenmerkende laaglandbeeksoorten in het gebied voorkomen en welke verdwenen of nooit aangetroffen zijn en is bekeken welke knelpunten er spelen. Een belangrijk knelpunt is vermesting, ook worden bovenlopen met een van nature beperkt verhang slecht gewaardeerd.

85% minder eikenprocessierupsnesten door stimuleren biodiversiteit

Het project Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups in de gemeente Westerveld, onder leiding van de Boermarke Wapserveen, is succesvol verlopen in 2018. Op de locatie waar natuurlijke bestrijders werden gestimuleerd werden in 64 bomen maar 28 nesten aangetroffen. Dat is 85% minder dan het aantal nesten op de controlelocatie.

Gemeente Leiden opent het eerste rivierdonderpaddenhotel

Het eerste rivierdonderpaddenhotel van Nederland, waarschijnlijk zelfs van de wereld, is vanmiddag in Leiden feestelijk geopend door de Leidse wethouder Martine Leewis (Duurzaamheid, Mobiliteit, Beheer Openbare Ruimte). Het hotel dient als nieuwe huisvesting voor de bedreigde en beschermde rivierdonderpadden, zodat zij veilig zijn voor roofdieren.

Rotfruitschaal voor dag- en nachtvlinders

Het is september en dat is de maand dat veel fruit rijp en overrijp wordt. Dat laatste is een heerlijke voedselbron voor vlinders. Rot fruit wordt druk bezocht door zowel dag- als nachtvlinders. Verzamel je rotte fruit op een schaal buiten in je tuin en je kunt ze prima bekijken.

Boletenrijkdom groter dan gedacht, blijkt uit nieuw standaardwerk over paddenstoelen

In ons land is onlangs een nieuw standaardwerk verschenen: het zevende deel van de Flora Agaricina Neerlandica dat handelt over twee groepen (ordes) van paddenstoelengeslachten, de melkzwammen en de boleten. Vooral de indeling van de boleten is flink op de schop gegaan. Zo blijkt op basis van DNA-analyses dat sommige paddenstoelen die uiterlijk verwant lijken, helemaal niet verwant zijn.

Belang biodiversiteit voor boer groter dan gedacht

In de reguliere landbouwpraktijk wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het uitgangsmateriaal, de bodemkwaliteit, bemesting, onkruidbestrijding en dergelijke. Opvallend weinig aandacht wordt besteed aan het belang van ecosysteemdiensten. Onderzoek van Thijs Fijen van Wageningen University & Research en collega’s laat nu het belang zien van wilde bestuivers bij regulier agrarisch beheer.

Inhoud syndiceren