Natuur nieuws

Na 21 jaar weer een Oranje plooislak aangetroffen in de Noordzee

Recent is bij Ouddorp, op een duiklocatie bij het Noordzeestrand, een Oranje plooislak aangetroffen. Deze soort werd in de tweede helft van de vorige eeuw nog regelmatig waargenomen bij onder andere Vlissingen, Den Helder en Texel. Na 1997 zijn er echter geen Nederlandse waarnemingen meer gemeld. Gevreesd werd dat de slak in Nederland was uitgestorven.

Diergedrag begrijpen dankzij genoomonderzoek

Er wordt steeds meer gedaan aan genoomonderzoek, maar voor gedragswetenschappers bleef het tot nu toe een beetje een ver-van-mijn-bedshow. Een groep biologen en ecologen wil daar verandering in brengen met een 'praktijkgids', die uitlegt hoe je met nieuwe technieken meer te weten kunt komen over complex gedrag van dieren.

Vreemdgaande padden en kikkers

Het voorjaar staat voor volwassen amfibieën in het teken van de voortplanting. Wanneer de temperatuur en luchtvochtigheid hoog genoeg zijn, ontwaken ze tussen eind februari en begin april uit hun winterslaap en trekken ze naar geschikte poelen, vijvers en sloten om zich daar voort te planten. Dat kan dus elk moment beginnen. De mannetjes staan al te trappelen!

Wat doet geurhinder met de gezondheid?

Geuren spelen een belangrijke rol in de kwaliteit van de leefomgeving. Vaak in positieve zin: wie wordt er nu niet vrolijk van de lentegeur van bloeiende planten? Maar helaas ook in negatieve zin. De geur van uitlaatgassen en mest stemt vaak een stuk minder vrolijk en wekt irritatie op. Op 20 maart 2018 organiseert VVM, het netwerk van milieuprofessionals, het Landelijk Geurcongres 2018.

Steenmarter kan de boom in; boommarter het dak op

In Nederland leven twee sterk op elkaar lijkende marters: de steenmarter en de boommarter. Aan de hand van hun naam kan je het voorkeursleefgebied van beide soorten bedenken. Steenmarter leeft meer in een stedelijke omgeving; boommarter vooral in bos- en natuurgebieden. Althans, dat was vroeger zo: tegenwoordig wonen er boommarters in hartje Amsterdam en steenmarters in Friese veenweidegebieden.

Risico’s van genetisch gemodificeerde maïs voor vlinders in akkerranden

Wereldwijd worden in de landbouw steeds meer insectenresistente genetisch gemodificeerde (gg-) gewassen gebruikt. Het is echter onbekend wat het effect is van de toxinen in deze gewassen op niet plaagsoorten in de omgeving van de akkers. De Vlinderstichting heeft onderzocht welke vlindersoorten hier voorkomen. Dit blijken er veel meer dan verwacht, waaronder verschillende bedreigde dagvlinders.

Nieuw in Leiden: rivierdonderpaddenhotels

Bewoners van de Leidse Havenwijk inventariseren al jarenlang hun grachten op vissen. Ruim 50 vrijwilligers voerden honderden inventarisaties uit en brachten, soms met behulp van bijzondere methoden, 17 vissoorten aan het licht. Ze delen hun vondsten en opgedane kennis met waterbeheerders en de stadsecoloog, zodat zij de stadsvissen beter kunnen beschermen.

Mini-stadsbosjes zijn goed voor de biodiversiteit

‘Tiny Forests’ zijn kleine stadsbossen, zo groot als een tennisbaan, waarin een groot aantal boomsoorten wordt gepland om een zo hoog mogelijke biodiversiteit te krijgen. De geestelijk vader van dit concept is de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma. Het IVN bracht dit idee naar Nederland.

Het seksleven van de heggenmus

De hele winter heeft de heggenmus zijn verborgen bestaan geleid, langs de randen van de tuin, onder stuiken en in heggen. Maar nu schittert de zon en de heggenmus zingt! Een haastig, helder, kwetterend lied. Een lied dat een seizoen inluidt vol seks, affaires, vrijages en avontuurtjes.

Vlinders ontwaken

Veel mensen waren er hard aan toe en het zoemt flink op de sociale media: eindelijk is het voorjaar begonnen. Het ijs ligt nog op de sloten en de temperatuur is nog niet heel hoog, maar toch zien we op zonnige momenten de vlinderoverwinteraars tevoorschijn komen. Let op beschutte, zonnige plekken met bloeiende planten zoals klein hoefblad.

Inhoud syndiceren