Natuur nieuws

Tapuit verdwijnt als broedvogel uit Gelderland

De tapuit heeft het in Nederland en de ons omringende landen moeilijk. Dit jaar is er zelfs geen enkel broedgeval op de Veluwe gevonden. Daarmee is deze vogel in Gelderland als broedvogel vermoedelijk uitgestorven.

Marker Wadden: verrassend rijk banket voor vogels & vissen

Zaterdag 8 september wordt het eerste eiland van de Marker Wadden door Natuurmonumenten feestelijk geopend voor het publiek. Vanaf dat moment kan iedereen met eigen ogen gaan zien hoe rijk de natuur nu al geworden is in dit nieuwste stukje Nederland.

Vleermuizen twitteren er stiekem op los

Nu de zomer aan haar einde komt en de schemer eerder invalt is het laat in de avond donker en stil op straat. Alhoewel… stil? Dat lijkt vaak maar zo. Terwijl u rond elf uur ’s avonds nog even de hond uitlaat, twitteren hitsige vleermuizen er boven uw hoofd op los: voor hen is de paartijd aangebroken.

Zeldzame tweede generatie grote vuurvlinders

Het extreem warme weer van de afgelopen maanden heeft opmerkelijke effecten op de grote vuurvlinder, een bijzondere vlindersoort in Nederland. De Nederlandse ondersoort batava is een 'endemische ondersoort', dat betekent dat hij alleen in Nederland voorkomt. Dit jaar heeft de vlinder een tweede generatie, wat voor deze ondersoort uiterst zeldzaam is.

Niet alleen droge voeten, maar ook prachtig erfgoed

Komend weekend vindt op 8 en 9 september de jaarlijkse Open Monumentendag plaats. Meer dan 4000 monumenten zijn dan gratis toegankelijk voor iedereen. Dit jaar is het thema ‘In Europa’. De strijd tegen en omgang met het water maakt ons als land uniek: als geen ander land kan Nederland zeggen dat het geheel door de mens is gemaakt. Dit leverde naast droge voeten ook prachtige stukjes erfgoed op.

Groene schoolpleinen zijn gezond en verlagen pestgedrag

Op groene schoolpleinen komt minder pestgedrag voor en ze bevorderen de gezondheid van kinderen. Bovendien zijn groene schoolpleinen leerzaam, aantrekkelijk en avontuurlijk; ze zorgen voor biodiversiteit en leveren een bijdrage aan het klimaat- en watervriendelijk maken van de omgeving. Scholen in Noord-Brabant kunnen subsidie aanvragen om hun schoolplein te vergroenen.

Plaatselijk veel engerlingen ondanks droogte 2018

Op diverse plekken worden momenteel veel engerlingen van zowel de rozenkevers als van de meikevers gezien. De droogte heeft blijkbaar geen invloed gehad op de larven en op de eitjes die in het voorjaar zijn afgezet.

Nieuwe impuls voor behoud Antilliaanse leguaan

De invasieve groene leguaan heeft Sint Eustatius bereikt. Door concurrentie in leefgebied, voedsel en hybridisering bedreigt hij daar nu de ernstig bedreigde Antilliaanse leguaan. Een recente nieuwe financiële impuls biedt STENAPA en RAVON de mogelijkheid om nieuwe beschermingsacties te starten en daarmee de populatie nog beter te beschermen.

Het is weer tijd voor de nationale huis- en tuinspinnentelling!

Komend weekend, 8 en 9 september, mag iedereen weer op zoek naar spinnen in zijn eigen tuin en huis. Het is alweer de zesde keer dat deze Nationale Spinnentelling wordt gehouden. Het seizoen is dit jaar vreemd verlopen met veel warmte en droogte en we zijn benieuwd hoe de spinnen daarop hebben gereageerd.

Wortels van planten die hun leefgebied uitbreiden geven hint over woekerpotentie

De meeste planten die binnen een continent opschuiven naar een nieuw leefgebied, door bijvoorbeeld klimaatverandering, zullen de oorspronkelijke soorten niet gaan overwoekeren. Maar soorten met voor dat gebied nieuwe worteleigenschappen hebben wel woekerpotentie. NIOO-onderzoeker Rutger Wilschut promoveerde in Wageningen op zijn onderzoek aan zulke ‘areaaluitbreidende' planten.

Inhoud syndiceren