Wetenschap nieuwsoverzicht

HBO wordt UAS

OCW gaat akkoord met een meer actuele internationale naam voor de hogescholen: University of Applied Sciences. De specifiek gerichte hogescholen in de kunst, hotel en andere sectoren moeten z

Stimulans tot ondernemen in HO nog zwak

Studenten worden weinig gestimuleerd zich te richten op een ondernemende loopbaan. In het wo zegt bijna de helft van hen dat zij helemaal niet daartoe uitgedaagd of geïnformeerd worden. In het hbo zeg

Verliefde vrouw schakelt genetisch over op ‘remmen los’

Vrouwen schakelen hele groepen genen uit in hun brein wanneer ze zich in de buurt van aantrekkelijke mannen bevinden. Deze opmerkelijke ontdekking, die vorige maand werd gepubliceerd, toont voor het eerst de directe invloed aan van sociale interacties op de expressie van genen.
Aantrekkelijke mannetjes
Biologen Molly Cummings en Hans Hofmann deden onderzoek naar het paringsgedrag [...]

EZ minister Van der Hoeven over aansluitproblemen

30 jan 08

Vanmiddag debatteerde de Vaste Commissie voor Economische Zaken met Minister Van der Hoeven over het aansluitbeleid van elektriciteitsproducenten, met name in het Westland. Aanleiding daarvoor waren twee brieven van de Minister aan de Tweede Kamer:

brief van 20-12-2007 over aansluitbeleid op het hoogspanningsnet
brief van 23-1-2008 over aansluitproblemen WKK in het Westland

Nationaal Plan van Aanpak Windenergie ondertekend

30 jan 08

Vanmiddag is in Den Haag het 'Nationaal Plan van Aanpak Windenergie' ondertekend door alle daarbij gezamenlijk betrokken partijen. Het NPVA moet de realisatie van 2.000 MW extra windenergie in deze kabinetsperiode mogelijk maken. Windenergie is niets nieuws in Nederland , zei EZ-minister Van den Hoeven (CDA), We doen het al eeuwen.

[20:40] Expert gaf kritische diabetesstudie vast door

AMSTERDAM -
Een reviewer voor het prestigieuze Amerikaanse medische tijdschrift New England Journal of Medicine (NEJM) heeft een artikel dat kritisch was over een veelgebruikt diabetesmedicijn weken voor de publicatie doorgespeeld aan de fabrikant van het middel....
(20:40, 30-01-08)

Jong danstalent beter begeleid

De dansvakopleidingen van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en de Rotterdamse Dansacademie van kunsthogeschool Codarts gaan het scouten en begeleiden van jong dantalent in de leeftijd van

Eén opleiding voor ingenieur-docent

De drie TU's komen in september gezamenlijk met een nieuwe masteropleiding voor eerstegraadsleraren en specialisten in wetenschapscommunicatie voor de vakgebieden wis-, natuur- en

'Pacemaker' kan geheugenverlies omkeren

Canadese wetenschappers hebben bij toeval een methode ontdekt waarmee zij geheugenverlies kunnen omkeren. De ontdekking zou een doorbraak kunnen betekenen voor de behandeling van patiënten met de ziekte van Alzheimer.

Nieuwe opleiding alumnirelaties

Kennisinstellingen spelen in toenemende mate een actieve rol, zowel in regionale als in internationale netwerken. Alumni maken daar deel van uit, waardoor het onderhouden van de relatie met alumni ste

Inhoud syndiceren