Wetenschap nieuwsoverzicht

Romeinse doden aten veel riviervis

In het Utrechtse proefschrift van Constance van der Linde wordt haar onderzoek naar de doden uit de catacomben van Rome gepresenteerd. Hoewel catacomben altijd hebben gefungeerd al

WO verplicht docentkwalificatie

De universiteiten zullen voortaan elkaars programma’s erkennen om tot de kwalificatie van bekwaamheid voor het docentschap te komen. Dit gaan zij als basis benutten voor de onderlinge u

Maastricht kijkt met Harvard naar moraal tbs'er

Maaike Cima, die in Maastricht neuropsychologisch onderzoek doet naar ‘the criminal mind’, heeft haar krachten met Harvard University gebundeld. Vanaf vandaag is de daar ontwikkelde Morele Waarden Tes

Aanzienlijk deel eerstejaars hbo onvoldoende gekwalificeerd

“Een serieuze aanwijzing dat niet alleen de pabo’s, maar het gehele hbo te maken heeft met eerstejaars die belangrijke basisvaardigheden onvoldoende onder de knie hebben.” Doekle Terpstra is verontrus

Astma op school vaak niet herkend

De meerderheid van kinderen met astma wordt op school niet herkend en dus niet niet gediagnosticeerd. Dat concludeert René van Gent in zijn Utrechtse proefschrift. De invloed van niet-gediag

Stapelen en latere selectie goed voor HO

Het op jonge leeftijd opsplitsen van leerlingen in verschillende schooltypen heeft tot gevolg dat het sociale milieu van leerlingen een grotere invloed heeft op hun leerprestaties en de doorstroom naa

Solland Solar: 'Aardgasbaten moeten naar duurzame energie'

24 jan 08

Het kabinet moet de inkomsten uit de verkoop van aardgas (170 miljard euro) gebruiken om de overgang naar schone, duurzame energievormen te versnellen. Op die manier kiest het nog nadrukkelijker voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Bovendien maakt een transitie naar duurzame energie Nederland minder afhankelijk van politiek instabiele regio's zoals Rusland en het Midden-Oosten, momenteel de belangrijkste leveranciers van olie en gas. Deze oproep doet Gosse Boxhoorn, CEO van Solland Solar, Nederlands grootste producent van zonnecellen.

ECN: Klimaatplan EC goed overdacht

24 jan 08

Het klimaatplan dat de Europese Commissie (EC) gisteren heeft gepresenteerd, getuigt van gezond verstand. De commissie heeft over het geheel genomen de juiste keuzes gemaakt in haar streven de uitstoot van broeikasgassen fors te verminderen en de energievoorziening duurzamer te maken. Dat is de conclusie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

Kleine planeet mist aarde 'op haar na'

Een kleine planeet vliegt op dinsdag 29 januari 'rakelings' langs de aarde. In kosmische termen mist de planeet de aarde op een haar na.

Mega-impuls aan energiebesparing in gebouwen

23 jan 08

In 2020 is 30% energie bespaard in 2,4 miljoen bestaande woningen en gebouwen. Dat spreken het kabinet en het bedrijfsleven af in het vandaag door alle partijen en drie ministers (Cramer, Vogelaar en Van der Hoeven) ondertekende convenant 'Meer met Minder'. 'Meer met Minder' is erop gericht gebouweigenaren en huurders zonder hogere maandlasten energie te laten besparen.

Inhoud syndiceren