Wetenschap nieuwsoverzicht

WO verplicht docentkwalificatie

De universiteiten zullen voortaan elkaars programma’s erkennen om tot de kwalificatie van bekwaamheid voor het docentschap te komen. Dit gaan zij als basis benutten voor de onderlinge u

Maastricht kijkt met Harvard naar moraal tbs'er

Maaike Cima, die in Maastricht neuropsychologisch onderzoek doet naar ‘the criminal mind’, heeft haar krachten met Harvard University gebundeld. Vanaf vandaag is de daar ontwikkelde Morele Waarden Tes

Aanzienlijk deel eerstejaars hbo onvoldoende gekwalificeerd

“Een serieuze aanwijzing dat niet alleen de pabo’s, maar het gehele hbo te maken heeft met eerstejaars die belangrijke basisvaardigheden onvoldoende onder de knie hebben.” Doekle Terpstra is verontrus

Astma op school vaak niet herkend

De meerderheid van kinderen met astma wordt op school niet herkend en dus niet niet gediagnosticeerd. Dat concludeert René van Gent in zijn Utrechtse proefschrift. De invloed van niet-gediag

Stapelen en latere selectie goed voor HO

Het op jonge leeftijd opsplitsen van leerlingen in verschillende schooltypen heeft tot gevolg dat het sociale milieu van leerlingen een grotere invloed heeft op hun leerprestaties en de doorstroom naa

Schijnoplossingen verhelpen files niet

In vijf jaar groeide de filedruk met 40 procent. In 2007 was de schade door files ruim een miljard €. Professor ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit Henk Meurs uit Nijmegen waarschuwt

Tolerantie steeds meer Europese waarde

Economische modernisering en tolerantie gaan in Europa hand in hand. Gezien de blijvende economische groei, vooral in Oost-Europa, is er dus alle reden tot optimisme. Dat betoogt de socioloog Paul de

Hoe vind je een assistent?

Jong talent werven blijkt soms moeilijk. 90% van de studenten aan de UvA weet de beschikbare vacatures voor assistentschappen niet te vinden. En dat terwijl 40% van hen daar w

Wat moet de commissaris gaan doen?

Aan commissarissen in het bedrijfsleven worden steeds hogere eisen gesteld. Zij moeten niet alleen kritisch, transparant en onafhankelijk zijn, maar ook oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen als het a

Solland Solar: 'Aardgasbaten moeten naar duurzame energie'

24 jan 08

Het kabinet moet de inkomsten uit de verkoop van aardgas (170 miljard euro) gebruiken om de overgang naar schone, duurzame energievormen te versnellen. Op die manier kiest het nog nadrukkelijker voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Bovendien maakt een transitie naar duurzame energie Nederland minder afhankelijk van politiek instabiele regio's zoals Rusland en het Midden-Oosten, momenteel de belangrijkste leveranciers van olie en gas. Deze oproep doet Gosse Boxhoorn, CEO van Solland Solar, Nederlands grootste producent van zonnecellen.

Inhoud syndiceren