Hoeveel rekencapaciteit hebben onze hersenen?

Onze hersenen zijn tot schitterende dingen in staat. Maar hebben ze genoeg rekencapaciteit over om tijdens het lezen een auto te besturen?