Focus op vrijstelling voor studies in het kader van knelpuntberoepen

Ook dit jaar publiceert de RVA een folder "Focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen".