Waarde realiseren met Asset Management bij Elia - artikel

Bij Elia staan haar assets centraal. Beschikbare infrastructuur aan hun klanten aanbieden en hun assets zo optimaal mogelijk operationeel en betrouwbaar houden, is essentieel.