Eindrapport onderzoek ‘Minder belichten Phalaenopsis zonder productieverlies’ beschikbaar

In eerdere onderzoeken van Plant Lighting is aangetoond dat een zeer forse besparing op elektraverbruik bij Phalaenopsis mogelijk is. Dit door de belichting te dimmen op de uren waarop het licht niet of nauwelijks voor de fotosynthese wordt benut. Deze strategie is in het seizoen 2016/2017 opgeschaald naar proefkassen bij Ter Laak Orchids, waar bij vier rassen de dimstrategie tijdens de opkweek en koeling vergeleken is met een controlebehandeling. De afkweek was voor alle planten gelijk in de productiekas. Tevens zijn in de klimaatkamers van Plant Lighting verdergaande besparingsmogelijkheden onderzocht (31-43% elektrabesparing).