Gebruik warmtebeeldcamera in gerberateelt

Gerberatelers zijn vanaf het begin dat Het Nieuwe Telen (HNT) werd geïntroduceerd actief betrokken bij het onderzoek en de toepassing in de praktijk. Als een van de weinige telersgroepen doen zij dit collectief, ondersteund door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.