Zoektocht naar goede sensor voor meten gewasfotosynthese

Om na te gaan of energie voor belichting, verwarming of CO2 effectief ingezet wordt, zou de momentane fotosynthesesnelheid van het gewas gemeten moeten worden. Echter, tot nu toe ontbreekt nog een goed instrument om de gewasfotosynthese snel en nauwkeurig te monitoren.