Drijvend windenergie-systeem ver uit de kust: haalbaar en concurrentieel

Het Nederlandse bedrijf Ampyx Power ontwikkelde een systeem om energie op te wekken via een vliegtuig aan een kabel dat op 500 m hoogte vliegt en is verbonden met een drijvend platform.