NWO-gelden onderstrepen belang onderzoeksfaciliteit KNMI

Het Bestuur van NWO heeft tien projecten in de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur gehonoreerd, voor een totaalbedrag van €138 miljoen. Vandaag reikte OCW-minister Van Engelshoven de tien Roadmap-certificaten op het Science Park in Utrecht uit. Het KNMI participeert in twee projecten. Het Ruisdael Observatorium, waar het gaat om het meten van veranderingen in de atmosfeer, en EPOS-NL, over de Europese infrastructuur voor geologische wetenschappen, gevaren en hulpbronnen. De middelen voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur maken de bouw of vernieuwing mogelijk van toponderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling.