Vilans komt met functiewijzer voor domotica-keuze zorginstellingen - ICT&health.nl (Blog)

ICT&health.nl (Blog)Vilans komt met functiewijzer voor domotica-keuze zorginstellingenICT&health.nl (Blog)Een PvE is een opsomming van functies of voorzieningen die gebruikt worden in bijvoorbeeld een verpleeghuis. Dit maakt inzichtelijk welke domotica vervolgens kunnen worden ingezet. Volgens senior adviseur zorgtechnologie Johan van der Leeuw van Vilans ...