Rode modder: van afval tot bouwmateriaal - artikel

Elke ton aluminium resulteert in één tot anderhalve ton ‘rode modder’. Dit restproduct wordt in grote bezinkingsbekkens opgeslagen, maar ook al eens in zee gepompt.