Reactie NS op rechterlijke uitspraak Consumentenclaim