IWIP-opleidingen tot gediplomeerd lasinspecteur - uitnodiging

De opleiding 'International Welding Inspection Personnel (IWIP), is zeer interessant voor mensen die in hun functie veel met kwaliteit, kwaliteitsdossiers en keuringen te maken hebben.