Kleine ijsvogelvlinder profiteert van goed beheer en warme meimaanden

Er worden veel kleine ijsvogelvlinders gemeld. Het warme weer in mei 2017 en ook dit voorjaar werkt positief voor deze zeldzame vlinder. De aantallen op de bekende vliegplaatsen zijn duidelijk groter dan normaal en de vlinder kan mogelijk ook uitbreiden naar, door goed natuurbeheer ontstane, nieuwe leefgebieden.