Kabinet: toegankelijk bouwen voor mensen met beperking

Het kabinet wil met een reeks maatregelen zorgen dat mensen met een beperking makkelijker kunnen meedoen in de samenleving.