Indian summer: toptijd voor heikikkers

Je verwacht het misschien niet, maar de herfst is voor een aantal soorten amfibieƫn een prima tijd om een goed en volledig beeld te verkrijgen van de verspreiding van soorten en het voortplantingssucces. Met name voor de heikikkers in het veenweidegebied (laagveen) zijn de maanden augustus, september en oktober ideaal om de verspreiding van de soort in detail in kaart te brengen.