Klimaatenvelop: 22,5 miljoen voor circulaire economie