Fluorescente ‘blaastest’ maakt optimalisatie katalysatoren eenvoudiger

Scheikundigen van de Universiteit Utrecht hebben een test bedacht voor industriële katalysatoren, waarbij fluorescerende moleculen snel aantonen welke katalysator het beste werkt.