EU Waterwet moet juist béter, niet zwakker

Er zijn Europese landen en bedrijven die actief proberen de Europese 'waterwet' te ondermijnen. Terwijl schoon water juist fundamenteel is voor ons allemaal - mensen én natuur.
Samen moeten we ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. Laat uw stem horen voor gezond en natuurrijk water. De 'Kaderrichtlijn Water' moet juist béter, niet zwakker!