'Enorm' mandaat voor wereldwijde analyse bodembiodiversiteit

De biodiversiteit staat overal onder druk, maar hoeveel weten we eigenlijk over de wereldwijde stand van zaken in de voor ons zo belangrijke bodem? Te weinig, concludeerden afgevaardigden van 190 landen op de VN biodiversiteitstop in Egypte. Bodemecologen Wim van der Putten en Kelly Ramirez (NIOO-KNAW) zijn blij met het mandaat vanuit de top om eindelijk iets aan dat gebrek aan kennis te doen.