Over Tech2day

Tech2day (tech today) verzamelt techniek gerelateerde nieuwsitems via syndicatie-kanalen.

Opnemen van nieuws berichten op tech2day

Beschikt uw website over een techniek-gerelateerde nieuwsfeed (RSS, Atom, rdf) dan kunt u deze binnen tech2day oplaten nemen. Neem hiervoor contact met ons op via support@tech2day.nl

De redactie van Tech2day bepaalt binnen welke categorien nieuwsberichten worden getoond.

Beschikt uw site niet over een RSS-feed dan kunt u bijvoorbeeld techniek gerelateerde berichten plaaten op AllePersberichten.nl De berichten uit de technieksectie overgenomen in ons overzicht.

Voorbehoud

Tech2day behoudt zich het recht voor feeds zonder verdere opgaaf van rede uit haar netwerk te verwijderen.

Aansprakelijkheid

Tech2day neemt nieuwsberichten over van publiek toegankelijke nieuws-feeds en daarom niet aansprakelijk worden gesteld over de inhoud van de gepubliceerde infromatie.

Overnemen van nieuwsberichten via RSS feeds Tech2day

Het is toegestaan om content aangeboden via onze RSS feeds over te nemen op uw eigen website. Hierbij dient wel een bronvermelding te worden opgenomen. Tevens moet de inhoud van de feed worden opgenomen op een zichtbaar deel van de website.